Straffeloze slavernij?

Lees hier de masterscriptie Moderne slavernij. Een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van schendingen van het verbod van slavernij en dienstbaarheid uit artikel 4 EVRM in het Nederlandse strafrecht van Dieuwke de Jong (Masterscriptie Nederlands recht, strafrecht, RuG, begeleider: mr. dr. W.F. van Hattum, beoordeling: 9)

In 2013 werd in Nederland het honderdvijftigste jubileum van de afschaffing van slavernij gevierd. Ondanks dat slavernij inmiddels wereldwijd ook is afgeschaft en verboden, komt slavernij nog wel voor. Het gaat dan met name om moderne slavernij zoals mensenhandel, uitbuiting, gedwongen huwelijken en schuld­binding. Misdrijven zo ernstig als slavernij moeten effectief bestreden worden. Daarom bevatten veel internationale verdragen bepalingen die slavernij (en dienstbaarheid) verbieden.

Ook het EVRM bevat in art. 4 het verbod van slavernij en dienstbaarheid. In 2005 besloot het EHRM dat het verbod van slavernij en dienstbaarheid niet slechts negatieve verplichtingen bevat, maar ook positieve verplichtingen. Eén daarvan is dat dat Verdragsstaten de gedragingen die onder art. 4 EVRM vallen effectief strafbaar moeten stellen.

In Nederland zijn de praktijken uit art. 4 EVRM strafbaar gesteld in art. 273f Sr. In de literatuur wordt echter betwijfeld of art 273f Sr de gedragingen die onder art. 4 EVRM vallen effectief strafbaar stelt. Dat zou betekenen dat de Nederlandse strafbepaling niet aan de eisen van art. 4 EVRM voldoet.

In deze scriptie onderzoekt Dieuwke de Jong aan de hand van (internationale) literatuur en jurisprudentie of de Nederlandse strafbepaling voldoet aan art. 4 EVRM en geen situaties van slavernij en dienstbaarheid straffeloos laat. Allereerst wordt onderzocht wanneer sprake is van slavernij en dienstbaarheid. Vervolgens staat de vraag centraal aan welke eisen een effectieve strafbepaling moet voldoen en uiteindelijk wordt art. 273f Sr aan dit kader getoetst. Het onderzoek bevat een genuanceerde conclusie waarin de kritiek op de Nederlandse strafbepaling wordt weerlegd.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 9 oktober 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.