Rechtspraak anno 2014. Vertrouwen is goed maar controle kan (nog) beter

Anno 2014 is het gezag van de rechterlijke macht niet langer vanzelfsprekend en ligt zij onder een vergrootglas. De rechterlijke macht is lang niet altijd in staat adequaat te reageren op ongemakkelijke incidenten die zich met enige regelmaat voordoen. Hoewel Nederland in het algemeen voldoet aan de Europese en internationale normen inzake de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de rechtspraak, bestaan er op onderdelen ook kwetsbaarheden en zijn sommige systeemwaarborgen in Nederland relatief zwak ontwikkeld. In dit artikel worden enige voorstellen gedaan die ertoe kunnen bijdragen dat de rechterlijke macht een objectief en onderbouwd antwoord kan geven op vragen vanuit de samenleving waarbij haar gezag ter discussie wordt gesteld.

Naam auteur: Michiel van Emmerik
Geschreven op: 24 september 2014

Naam auteur: Jan-Peter Loof
Geschreven op: 24 september 2014

Naam auteur: Ymre Schuurmans
Geschreven op: 24 september 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
Dat de rechters in een democratische rechtsstaat onafhankelijk behoren te zijn is een karakteristiek en keurmerknmerk van een democratische rechtsstaat. Dat zij en hun uitspraken op de eerste plaats daarop moeten worden beoordeeld is inhaerent aan een democratische rechtsstaat. Ook de controle in een democratische rechtsstaat moet op de eerste plaats daarop gericht zijn.

Zonder een nationale grondwet kan er nauwelijks sprake zijn van een moderne democratische rechtsstaat. In onze grondwet ligt de kiem besloten van de feitelijke evolutie van onze nationale democratie. Het begin van deze evolutie moet dan ook daar worden gezocht (en gevonden). In onze grondwet ligt de (partij) politieke suprematie van de (partij) politieke wetgevende en de (politieke) uitvoerende democratische staatmachten over de onafhankelijke rechterlijke staatsmacht reeds besloten, omdat uitdrukkelijk geen Nederlandse rechter of rechtbank het handelen van partij vertegenwoordigers van zowel onze wetgevende staatsmacht als van onze besturende / uitvoerende staatsmacht (de binitas politica) mag toetsen aan onze grondwet.

In de feitelijke evolutie van de democratie in Nederland valt het moeilijk te ontkennen dat er een algemeen partij politiek taboe bestaat om te spreken en te schrijven over de gedurende decennia insluipende partij politieke dominantie in ons democratisch systeem en denken.

A. Brenninkmeijer heeft in zijn artikel Unitas politica op 20 januari 2012 in het Nederlands Juristen Blad zeer pijnlijk en trefzeker slechts een actueel beeld van de evolutie van onze nationale democratie beschreven en waarnaar onze democratie onderweg is.
https://njb.nl/blog/import/unitas-politica.9232.l …
Frits Jansen schreef op :
Probleem blijft dat de strafmaat een subjectieve keuze is.

En het is een probleem dat meer dan één politieke partij gelooft i nde "het primaat van de politieK" in plaats van de rechtsstaat - in de klassieke betekenis van een staat met gescheiden machten waain geen der machten de baas is.

Maar ook (Zer) rechtse partijen zouden daar voor moeten zijn want Donner stelde destijds terecht vast dat hier de Sharia kan worden ingevoerd zodra een meerderheid dat wil. meer in het algemeen toont de geschiedenis aan dat een democrtie ook heel foute beslissingen kan nemen.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.