Publiek geld in een privaat jasje

Lees hier de masterscriptie Publiek geld in een privaat jasje. Een onderzoek naar de waarborgen die in acht zouden moeten worden genomen bij het uitgeven van publiek geld middels het revolverend fonds UNIIQ van Sandra Putting (Masterscriptie Staats- & Bestuursrecht, Universiteit Leiden, begeleider: prof. mr. drs. Willemien den Ouden, beoordeling: 9)

In deze scriptie van Sandra Putting wordt een inzage gegeven in een revolverend fonds waarmee vraagstukken die in de praktijk en literatuur zijn opgeworpen aan een bestaand fonds kunnen worden getoetst. Revolverende fondsen verstrekken leningen die, wanneer ze zijn terugbetaald, opnieuw kunnen worden verstrekt.

De fondsen, die vaak volledig worden gefinancierd door de overheid, investeren publiek geld in maatschappelijke initiatieven middels privaatrechtelijke investeringen. Om deze reden is het publiekrecht vaak niet van toepassing, in ieder geval niet zolang het fonds niet kan worden aangemerkt als bestuursorgaan.

Dit terwijl bij het uitgeven van publiek geld bepaalde waarborgen in acht zouden moeten worden genomen. Deze waarborgen zijn democratische legitimatie, publieke verantwoording over doelmatigheid, transparantie in het uitvoeringsproces en rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming.

Het voorgaande roept de vraag op of deze waarborgen wel door revolvende fondsen in acht worden genomen of dat dit beter geborgd zou moeten worden. In de scriptie wordt die vraag beantwoord voor één fonds specifiek, namelijk het fonds UNIIQ.  Er kan worden geconcludeerd dat het fonds bepaalde waarborgen in acht neemt, maar een aantal waarborgen zoals democratische legitimatie of volledige transparantie niet op die wijze zijn geborgd zoals dat bij de besteding van publiek geld verwacht mag worden. 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 13 november 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.