Modernisering strafvordering

Lees hier de scriptie De rol van de strafrechter: van waarheidsvinder naar regisseur van de proceslogistiek. Een onderzoek naar het moderniseringstraject Strafvordering van Egge Luining (masterscriptie Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden, begeleider: mr. dr. M.J. (Marieke) Dubelaar. Beoordeling: 8,5)

Het moderniseringstraject Strafvordering, geïnitieerd door toenmalig Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten is een omvangrijk project en een opmaat naar een reeks aankomende wetsvoorstellen, die potentieel diep kunnen ingrijpen op de inrichting van het strafrecht en dus implicaties hebben voor de strafpraktijk en de daarbinnen werkende professionals. Inmiddels zijn diverse discussienota’s opgesteld en is er vanuit onder meer de Rechtspraak, het OM en de advocatuur op deze discussiestukken gereageerd. De eerste wetsvoorstellen zijn in procedure gebracht en de planning is dat de meeste andere wetsvoorstellen in 2017 en 2018 worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Deze studie levert een bijdrage aan het debat over de moderniseringsvoorstellen en verschaft nieuwe inzichten die kunnen worden gebruikt voor de nog in te dienen wetsvoorstellen. Daarnaast levert deze studie een wetenschappelijke bijdrage door een fundamentele bezinning op de rol van de strafrechter te bevorderen nu, zo zal blijken, een fundamentele visie daaromtrent ontbreekt in de moderniseringsvoorstellen. Dit geschiedt door de ontwikkelingen van de rol van de rechter in het Nederlands strafbestel kritisch te beschouwen en de toekomstige ontwikkelingen te toetsen aan twee doelen van het Nederlands inquisitoir model, te weten waarheidsvinding en rechtsbescherming.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 3 februari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.