Medische dwangbehandeling in de gesloten jeugdhulp

Lees hier de scriptie ‘Carte blanche’ voor medische dwangbehandeling in de gesloten jeugdhulp? Is de gedwongen medische behandeling in de gesloten jeugdhulp in Nederlandse wetgeving met voldoende rechtswaarborgen omkleed? van Leonie Herben (masterscriptie Jeugdrecht, Universiteit Leiden, begeleider: prof. mr. dr. M.R. Bruning, beoordeling: 9)

De interne rechtspositie van jongeren in de gesloten jeugdzorg (thans: gesloten jeugdhulp) staat al sinds invoering van de wet op de jeugdzorg ter discussie. Waar jongeren in detentie zich kunnen beroepen op een uitgebreid stelsel aan uitgewerkte rechten, moet de jongere in de gesloten jeugdhulp erop vertrouwen dat er ‘verantwoorde hulp’ wordt geleverd. Met invoering van de jeugdwet is hier nauwelijks verandering in gekomen.

Op grond van artikel 6.3.2 van de jeugdwet is het mogelijk minderjarigen in de gesloten jeugdhulp te onderwerpen aan medische behandeling tegen hun wil, en tegen de wil van de ouders. Dit is een vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de jongere. Belangrijk om op te merken is dat deze groep kwetsbare jongeren zich in een vorm van vrijheidsbeneming bevindt die gericht is op de opvoeding en niet op medische behandeling.

In deze scriptie van Leonie Herben wordt onderzocht of de regeling voor dwangbehandeling in de jeugdwet met voldoende rechtswaarborgen omkleed is. Dit wordt gedaan aan de hand van een tweeledig toetsingskader. Allereerst wordt onderzocht welke minimale rechtswaarborgen worden gehanteerd in het internationale recht, waarbij de focus ligt op het EVRM. Daarna wordt vergeleken welke andere mogelijkheden het Nederlandse recht kent voor gedwongen medische behandeling van minderjarigen. Het blijkt dat deze wetten (wet BOPZ en Bjj) een uitgebreider systeem van waarborgen kennen dan de jeugdwet. In dit stuk wordt betoogd dat dit verschil niet gerechtvaardigd is en de regeling van dwangbehandeling in de gesloten jeugdhulp aanpassing behoeft.

 

 

[bron afbeelding: Manuel Faisco: Stencil in Bairo Alto, Lisbon: http://bit.ly/21cw4Aa]

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 22 november 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.