Materieel terugwerkende kracht

Lees hier de scriptie Materieel terugwerkende kracht - Het toetsingskader anno 2014 van Angela Walraven (Masterscriptie Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden, beoordeling: 9, begeleider: prof. dr. W.J.M. Voermans)

Indien een belastende (crisis)maatregel rechtsgevolgen heeft voor bestaande rechten of invloed uitoefent op rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan voordat de belastende maatregel in werking was getreden dan is er in het algemeen sprake van materieel terugwerkende kracht. Deze werking kan in beginsel leiden tot een schending van artikel 1 EP EVRM, verminderde legitimiteit van de wetgeving, een verlaagd belastingmoraal en wantrouwen onder de belastingplichtigen. Zo overwoog A-G Wattel dat het terugwerkende effect van de ‘crisisheffing 2013’ deels in strijd is met artikel 1 EP EVRM (Conclusie van 18 juni 2015, gepubliceerd op 25 juni 2015, nr. 15/00340, ECLI:NL:PHR:2015:947).
In deze masterscriptie zet Angela Walraven de juridische grenzen van het ingewikkelde leerstuk van ‘materieel terugwerkende kracht’ uiteen. Daarnaast wordt een nieuw toetsingskader geconstrueerd. Het toetsingskader vindt zijn grondslag in de nationale regelgeving, Kamerstukken, recente jurisprudentie over het EVRM, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het beginsel van gerechtvaardigde verwachtingen. In vijf stappen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen belastende (crisis)maatregelen die wel of niet het ‘Unierecht ten uitvoer brengen’. Voor beide scenario’s worden inhoudelijke criteria gegeven over de toelaatbaarheid van ‘materieel’ terugwerkende kracht. Ten slotte worden naar aanleiding van dit onderzoek aanbevelingen gedaan inzake de voorgenomen belastingherziening.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 4 september 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

angela walraven schreef op :
Voor mij is het prettig dat bij intypen van "Angela Walraven, gedichten" en "Angela Walraven, Ewijk" voornamelijk gedichten die ik schreef te lezen zijn.
Maar (voor mij helaas) is de Angela Walraven die als schrijfster van een proefschrift over ingewikkelde materie op dezelfde pagina te vinden is een andere persoon.
Dr. Angela, dat lijkt me helemaal niet prettig voor je/u, zomin dat intypen van onze naam een bericht op dezelfde pagina toont over een naamgenote die mensen flest.
Het lijkt me dienstig Dr. Angela en mijzelf niet met elkaar te verwarren en eveneens afstand te nemen van een scrupuleuze naamgenote.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.