Levenslang en artikel 3 EVRM

Lees hier de scriptie ‘No prisoner deserves to be treated like forgotten human waste’. Een onderzoek naar de tenuitvoerleggingspraktijk van de levenslange gevangenisstraf, zoals die is voorgesteld door staatssecretaris Dijkhoff, in het licht van artikel 3 EVRM van Laura Bähr (Masterscriptie strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, beoordeling: 8,5, begeleider: mr. Abhijit Das).

Op 5 juli 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse tenuitvoerleggingspraktijk op het terrein van de levenslange gevangenisstraf in strijd is met artikel 3 EVRM. Teneinde te voorkomen dat de levenslange gevangenisstraf niet meer wordt opgelegd in Nederland, heeft Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan die ertoe moet leiden dat de strijdigheid met het EVRM wordt opgeheven. Deze scriptie van Laura Bähr bevat een onderzoek naar de eisen die het EHRM aan de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf stelt; het EHRM leidt deze eisen af uit artikel 3 EVRM. Daarnaast wordt onderzocht wat de wijzigingen van Dijkhoff inhouden en hoe de nieuwe tenuitvoerleggingspraktijk eruit zal komen te zien. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe wijze van tenuitvoerlegging op meerdere onderdelen tekortschiet in het licht van de jurisprudentie van het EHRM. Oplegging van de levenslange gevangenisstraf door de Nederlandse strafrechter levert derhalve, ook na de wijzigingen van Dijkhoff, een schending op van artikel 3 EVRM. Gelet op die conclusie wordt in de scriptie een eigen alternatief geschetst waarmee overeenstemming kan worden bereikt met voormeld verdragsartikel. Dat alternatief vergt twee belangrijke aanpassingen, te weten het voorzien in een periodiek rechterlijk herbeoordelingsmechanisme en de (her)invoering van een volgprocedure.

Omdat de scriptie in augustus 2017 is afgerond, kon niet worden ingegaan op de uitspraak van de Hoge Raad van 19 december 2017 waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat oplegging van de levenslange gevangenisstraf thans niet in strijd is met artikel 3 EVRM. Zie voor een waardering van de uitspraak het eveneens door Laura Bähr geschreven artikel ‘Het ongelijk van de Hoge Raad: waarom oplegging van de levenslange gevangenisstraf wel degelijk in strijd is met het EVRM’ .

Naam auteur: Laura Bähr
Geschreven op: 22 februari 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Onlangs ging ik met buitenlandse gasten naar de Gevangenpoort in mijn geboortestad Den Haag. Daar werd verteld dat sinds de 18de eeuw de straffen menselijke zijn geworden, onder invloed van de Verlichting.

Door toedoen van populisten lopen we nu het gevaar dat de klok een paar eeuwen worden teruggedraaid. Klaagt Joost Eerdmans (nu van Leefbaar Rotterdam) niet al jaren dat straffen voor moordenaars "onbegrijpelijk" laag zijn, gezien het leed dat is aangedaan?

Een beroep op art. 3 EVRM zal bij zulke politici met gehoon worden ontvangen. Zelfs in VVD kringen leeft de gedachte dat grondrechten politici nooit inde weg moeten zitten. Dat de gedachte van het zogenaamde "primaat van de politiek" de klassieke rechtsstaat verwerpt deert deze lieden niet, in tegendeel, zij stellen daar hun eigen idee van een "rechtsstaat" tegenover. De directeur van het "wetenschappelijk" bureau van de VVD, Patrick van Schie, schold in een column de rechters van het EHRM zelf uit voor "politici in toga": zij zouden politieke beslissingen nemen zonder politieke legitimering. Onzin natuurlijk, maar leg dat maar eens uit aan een historicus.

Het gevaar bestaat dat de geluiden zullen aanzwellen dat wij het EVRM opzeggen. Dat ons land daarmee Wit-Rusland achterna gaat begrijpt de kiezer toch niet. VVD-coryfee Edith Schippers heeft eens geopperd dat het EVRM na bijna 70 jaar wel uit de tijd is - waaruit blijkt dat ze het nog nooit heeft gezien.

De rol van grondrechten is dat ze de wetgever bepaalde verplichtingen opleggen, en dan moet die niet zo kinderachtig zijn te gaan piepen als die een keer een verwijt krijgt.

Enfin, als de Eerdmansen hun zin krijgen wordt het EVRM afgeschaft, en gaan we misschien wel foltering invoeren voor verdachten van ernstige misdaden. Er zal voor gepleit worden het grondrecht op een eerlijk proces af te schaffen voor zulke criminelen. Wie niet horen wil moet voelen.

Pikant is wel dat de zelfbenoemde hoeders van de Nederlandse cultuur zo een wezenlijk aspect van onze (christelijke) cultuur weggooien.

Grondrechten zijn ervoor om over te zeuren bij staatsbezoeken aan verre landen, maar laat niemand ons verwijten niet 100% zuiver inde leer te zijn (dat extreem linkse "watchers" bij de VN daar anders over denken moeten ze zelf weten. Misschen is er nog plaats voor ze op Guantanamo Bay

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.