Laten we slikken of stikken?

Lees hier de scriptie Toegankelijkheid en prijsbeheersing oncologische geneesmiddelen van Felice van Noort (Masterscriptie Recht van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Begeleider: mr. drs. Kenneth Watson, arts MBA. Beoordeling: 9)

De beschikbaarheid van steeds duurder wordende geneesmiddelen is een veelbesproken onderwerp van de afgelopen tijd. Naast de positieve effecten van deze middelen op de individuele gezondheid, wordt onze samenleving met knelpunten geconfronteerd. De vraag naar zorg zal het beschikbare budget altijd overstijgen en het recht is niet op elk punt voorbereid op de snelle ontwikkelingen.
In deze scriptie van Felice van Noort staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘In hoeverre faciliteert de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot registratie, verkoop en gebruik van innovatieve kankergeneesmiddelen de naleving van de wettelijke zorgplicht van oncologen wat betreft de state-of-the-art behandeling van kankerpatiënten?’
Met de beantwoording van die vraag hoopt zij een bijdrage te leveren aan een overzichtelijker kader van wet- en regelgeving rondom registratie, verkoop, vergoeding en (veilig) gebruik van geneesmiddelen. Uit het onderzoek van Van Noort is gebleken dat de farmaceutische industrie zich moeilijk aan banden laat leggen. Bovendien is de individuele positie van de ernstig zieke mens niet eenvoudig in regels te vatten. Uiteindelijk wordt in de spreekkamers van medisch specialisten die zich bezighouden met de behandeling van kankerpatiënten pas echt duidelijk wat de invloed van het beleid en de huidige wet- en regelgeving is. Het zijn immers de medici die het risico lopen om in de spreekkamer in een spagaat terecht te komen.
In de scriptie worden, ook al zijn er (nog) geen klip en klare oplossingen voor alle problemen, diverse aandachtspunten voor de toekomst aan de orde gesteld. Komen we uiteindelijk tot een ideale balans tussen regels en praktijk?

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 30 juni 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Jammer dat bovenstaande samenvatting eigenlijk geen idee geeft wat mevrouw Van Noort concludeert, terwijl de onderzoeksvraag een "ja/nee" antwoord toelaat.

Wat experts mij vertellen is dat state-of-the-art kankerbehandeling gebruik maakt van "gepersonaliseerde" middelen, waarvoor het traditionele proces van goedkeuring en toelating volstrekt ongeschikt is. Of gaat een apotheker nieuwe-stijl die middelen maken? Maar die zal dan wel een juridische afdeling moeten oprichten om een beetje uit de voeten te kunnen.

Wat de geneesmiddelenindustrie betreft begrijpt iedereen met maar een elementaire kennis van economie (waar ik ook bij hoor) dat de prijselasticiteit bij de schaarse levensverlengende middelen zeer gering is, waardoor ze praktisch kunnen vragen wat ze willen. Veel mensen denken nog dat de verkoopprijs de kostprijs (grondstoffen+fabricage) is + een winstopslag, maar in werkelijkheid bepaalt de markt wat een producent kan vragen, en is de winst daarvan een afgeleide.
Omdat de marginale kosten van geneesmiddelen (de kosten van de vervaardiging van één pil extra) doorgaans gering zijn kan de producent "spelen" met de prijs zodanig dat hij zijn winst maximaloseert (en is dat niet het doel van een bedrijf, mits binnen wettelijke kader?)
Maakt de Minister bekend wat een gewonnen levensjaar mag kosten, dan stoppen de farmaceuten dat meteen in hun rekenmodellen. Verlaagt ze de grens, dan zullen de mensen niet sterven, want de industrie verdient niets aan pillen die niet worden verkocht, hoe duur ze ook zijn. Dus gaat dan de prijs omlaag.
De vraag moet ook worden gesteld wat de rol eigenlijk is van de farmaceutische industrie. De populaire opvatting is dat zij een vorstelijke beloning verdienen voor het zegenrijke werk wat ze doen met hun kostbare research. Ik hoor ook andere verhalen: dat veel van het onderzoek, met name de kostbare klinische tests in academische ziekenhuizen gebeurt, en de inkomsten uit de octrooien voornamelijk opgaat aan marketing. Verder stellen farmaceuten (vanuit hun positie terecht) de vraag waar ze het meest me kunnen verdienen, met het minste risico. Dat heeft ertoe geleid dat de geneesmiddelnindustrie minder innovatief is geworden sinds de wereldwijde versterking van het octrooirecht op geneesmiddelen in het Wereldhandelsverdrag (TRIPS bijlage): er is meer te verdienen aan de massale verkoop van maagzuurremmers en cholesterolverlagers dan aan riskante research aan kankermiddelen.
Bij zulk "marktfalen" ligt er een taak voor de overheid. het moet voorkomen worden dat mensen die vroeger stierven aan kanker in de toekomst sterven aan het (octrooi-)recht.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.