Ingrijpende besluiten verdienen een richtinggevend besliskader

Lees hier de scriptie ‘Ingrijpende besluiten verdienen een richtinggevend besliskader: naar een nieuw wettelijk afwegingskader voor voorlopige hechtenis' van Frank Weijnen (masterscriptie Strafrecht, VU Amsterdam, begeleiders: Lonneke Stevens en Sonja Meijer, beoordeling: 9).

Startpunt van dit afstudeeronderzoek is de in eerder onderzoek geconstateerde discrepantie tussen de bestaande wettelijke regeling voor voorlopige hechtenis en de toepassing daarvan in de praktijk. Nadere analyse laat zien dat zich in essentie vijf problemen lijken voor te doen, waarbij met name de discrepantie tussen wettelijke gronden voor voorlopige hechtenis en in de praktijk daarmee nagestreefde doelen, sterk samenhangt met de huidige wettelijke regeling. Met oog op het doel van het onderzoek – het ontwikkelen van een nieuw afwegingskader voor voorlopige hechtenis dat wel leidend is in en richting geeft aan de rechtspraktijk – is met name voor dit probleem een oplossing gezocht. Daartoe is allereerst onderzocht welke belangen en doelen een rol mogen of moeten spelen in een nieuw wettelijk afwegingskader voor voorlopige hechtenis. Dat leidt tot een lijst van (al dan niet verplicht mee te wegen) belangen van de verdachte, toegestane hoofddoelen van voorlopige hechtenis (die deze zelfstandig kunnen dragen) en nevendoelen. Vervolgens is onderzocht hoe deze belangen en doelen verankerd kunnen worden in een nieuw wettelijk afwegingskader. Voorgesteld wordt een afwegingskader dat uit ten minste drie separate stappen bestaat, waarbij in de primaire afweging alleen verplicht mee te wegen belangen van de verdachte en toegestane hoofddoelen van voorlopige hechtenis een rol spelen.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 13 november 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.