Ingezonden mededeling: Onderneming aansprakelijk voor inbreuken via gratis WiFi-netwerk?

Tegenwoordig bieden veel ondernemingen hun klanten gratis WiFi aan. Handig voor de klant én voor de onderneming. De offline en online winkelervaring vloeien steeds meer in elkaar over en gratis WiFi kan de omzet verhogen. Maar wat nu als iemand via het WiFi-netwerk illegaal content downloadt waarop auteursrecht rust?

Dit overkwam Tobias Mc Fadden, een bedrijfsleider van een Duitse onderneming die licht- en geluidsmateriaal verhuurt. Via het WiFi-netwerk van Mc Fadden werd een muziekstuk illegaal gedownload door een derde. De auteursrechthebbende, Sony, stelde Mc Fadden voor de inbreuk aansprakelijk en eiste staking van de inbreuk en schadevergoeding.

Het geschil mondde uit in een procedure. De Duitse rechter was geneigd te oordelen dat de auteursrechtschending niet door Mc Fadden in persoon is begaan, maar door een onbekende gebruiker van zijn WiFi-netwerk. Hij vroeg zich echter wel af of Mc Fadden indirect aansprakelijk te houden valt, omdat hij zijn WiFi-netwerk niet had beveiligd. De Duitse rechter wilde weten of Europees recht er aan de weg staat dat Mc Fadden aansprakelijk wordt gesteld en stelde vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU).

In de Europese E-commercerichtlijn uit 2000 staat immers dat een tussenpersoon die internettoegang biedt, niet aansprakelijk is voor de daarover doorgegeven informatie als wordt voldaan aan een drietal voorwaarden: (1) dat het initiatief tot de doorgifte niet bij de tussenpersoon ligt, (2) dat de ontvanger van de informatie niet door de tussenpersoon wordt bepaald en (3) dat de doorgegeven informatie niet door de tussenpersoon wordt geselecteerd of gewijzigd.

Mc Fadden voldeed aan deze drie voorwaarden. Het HvJEU oordeelde dan ook dat Mc Fadden niet aansprakelijk is voor de auteursrechtinbreuk. Volgens het HvJEU is het echter wel mogelijk dat de auteursrechthebbende, Sony, de tussenpersoon, Mc Fadden, een maatregel laat opleggen om verdere inbreuken te voorkomen. In de uitspraak van het HvJEU passeren drie mogelijke maatregelen de revue: (1) blokkering van de internetaansluiting, (2) een controleverplichting voor alle via de internetaansluiting doorgegeven informatie, of (3) beveiliging van de internetaansluiting met een wachtwoord.

Het HvJEU oordeelt dat er geen volledige blokkering van het WiFi-netwerk verlangd kan worden en  dat van een winkelhouder evenmin verwacht kan worden dat hij zijn WiFi-netwerk constant in de gaten houdt. Een passende maatregel is volgens het HvJEU het instellen van een wachtwoord, dat gebruikers niet anoniem kunnen verkrijgen.

Eind goed, al goed dus voor ondernemingen met een gratis WiFi-netwerk. Zij zijn niet aansprakelijk voor de daarover doorgegeven informatie. Wel kan na een geconstateerde auteursrechtinbreuk de maatregel worden opgelegd dat het WiFi-netwerk moet worden beveiligd.

Voorkomen is echter altijd beter dan genezen en ik adviseer ondernemingen met een open WiFi-netwerk dan ook om bijvoorbeeld algemene voorwaarden op te (laten) stellen voor het gebruik van het WiFi-netwerk of  IP-adressen van torrentsites te blokkeren.

 

Auteur: Robbert Sjoerdsma is partner Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy bij Holla Advocaten. Robbert Sjoerdsma is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de IE-praktijk van Holla Advocaten in de regio Eindhoven.

 

Naam auteur: Robbert Sjoerdsma
Geschreven op: 25 oktober 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Reinier Bakels schreef op :
Is Sjoerdsma bekend met de "Duitse toestanden"? Daar was - althans tot voor kort - het openbaar aanbieden van WiFi bijna uitgesloten, omdat de exploitanten vreesden voor torenhoge auteursrechtclaims, nog bevorderd door het Duitse procesrecht dat een heksenjacht op inbreukmakers lucratief maakt voor advocaten ("Abmahnindustrie").

Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes hoorde ik klagen dat zulke praktijken aan allerlei innovatie inde weg staan. Daarbij zijn meestal niet de rechthebbenden zelf de boosdoeners, maar de collectieve rechtenorganisatie, instellingen met een zo eenzijdig doel dat daarmee niet te onderhandelen is.

Het blokkeren van bepaalde IP-adressen is een geliefd onderwerp vooral van kinderpornobestrijders, maar het werkt vaak slecht. Zo worden dan vaak ook pornosites voor volwassenen geblokkeerd, misschien ook walgelijk, maar wel legaal. Als ik in het buitenland zit kan ik de NOS programma's niet live zien, ook als de NOS daar toch zelf de rechten voor heeft, en al moet de publieke omroep alle Nederlanders bedienen, dus niet alleen in Nederland.

Wat ook vaak wordt vergeten is dat alle originele tekst op internet "auteursrechtelijk beschermd" is (ook deze bijdrage). Maar dat de rechthebbende doorgaans geen enkel bewaar heeft tegen een "nieuwe openbaarmaking". Een verbod op het downloaden van "auteursrechtelijk beschermd materiaal" is dus onzinnig: dat is hoogstens onrechtmatig indien het zonder - impliciete of expliciete - instemming van de gebruiker gebeurt. .

Enfin, in Duitsland trof ik in december meer open WiFi sites aan. Waarschijnlijk mede omdat het "illegaal downloaden" aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet nu er een betaalbaar legaal aanbod is.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.