Wet deskundige in strafzaken: geen versterking van de positie van de verdediging!

Lees hier de scriptie van Michelle Wezepoel 'Contra-expertise De Wet deskundige in strafzaken: een versterking van de positie van de verdediging?' (Masterscriptie Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden, afstudeerrichting: straf(proces)recht, begeleidster: mevrouw mr. dr. F.P. Ölçer, beoordeling: 8).

Het recht op contra-expertise wordt steeds vaker toegepast. Procespartijen doen evenals de strafrechter steeds vaker een beroep op deskundigen. Het doel daarvan is om complexe vraagstukken op te lossen en zo mogelijk om de materiële
waarheid boven tafel te krijgen dan wel om bepaald deskundigenbewijs te betwisten. De rol van de deskundige zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog verder toenemen; zaken kunnen immers staan of vallen met behulp van deskundigenbewijs. Deze ontwikkeling vormde dan ook de aanleiding van de onlangs in 2010 ingevoerde Wet deskundige in strafzaken.

De kernvraag die naar aanleiding hiervan in deze scriptie van Michelle Wezepoel centraal staat luidt als volgt: “In hoeverre zorgt het onlangs in de Wet deskundige in strafzaken toegekende uitdrukkelijke recht om te verzoeken om contra-expertise voor een versterking van de positie van de verdediging in het strafproces?”.

Om deze kernvraag te beantwoorden is er met name ingezoomd op de mogelijke knelpunten die deze Wet met zich brengt. De geconstateerde knelpunten, inhoudende (I) het kostenaspect, (II) geen expliciet recht op contra-expertise en (III) de rechter als ‘wetenschapper’, leiden kort gezegd tot de volgende deelconclusies.
1) Het deskundigenonderzoek lijkt in Nederland op bepaalde fronten een ongelijke strijd, aangezien de deskundigenkosten ex. art. 591 (a) Sv achteraf kúnnen worden vergoed, terwijl de noodzaak hiervan – bij afwijzing van een verzoek – voor (onvermogende) verdachten juist op voorhand bestaat.
2) In het verlengde hiervan brengt het verzoek om contra-expertise met zich, dat door het OM en de rechter-commissaris de situatie kan ontstaan dat de verdediging een zaak niet zo grondig kan laten onderzoeken als zij noodzakelijk acht. Vanuit het ‘equality of armsbeginsel’ is het maar de vraag of de verdachte, met deze gang van
zaken, op evenwichtige wijze als het OM deskundigen kan inschakelen.
3) Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de strafrechter niet altijd in staat is om de betrouwbaarheid en de (bewijs)waarde van deskundigenrapportages te beoordelen. Voor de interpretatie van deskundigenbewijs zou het dan ook aanbeveling verdienen om, vaker dan nu het geval is, forensisch adviseurs
in te zetten ofwel om de deskundige ter zitting te laten verschijnen. Op die manier kan de rechter een dialoog voeren en om nadere tekst en uitleg verzoeken. Tevens zou de verdediging in staat gesteld kunnen worden om vragen te stellen die zij van belang acht.

Al met al vormt de Wet volgens Wezepoel, anders dan haar doelstelling, geen versterking van de positie van de verdediging, nu er aan haar geen zelfstandigere dan wel sterkere positie is toegekend.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 september 2012

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Jan Kiezelsteen schreef op :
Wij zien zelf ook een toename van gedupeerden. Vooral bij een waterschade wordt er gebruik gemaakt van een contra expert. Mensen staan er zelfstandig simpelweg niet sterk genoeg voor tegenover de verzekeraar. Wij van https://schadeoplossing.nl zien dat de Nederlandse wet het inmiddels wél goed heeft geregeld. Zonder deze wet zouden mensen diep in de problemen komen. Helaas zijn veel mensen niet op de hoogte van contra expertise waardoor zij alsnog in de problemen komen.
Advocatenkantoor van Stratum - Niet gevonden schreef op :
[...] Bekijk artikel De cliënt mag zijn positie nooit zelf verslechterenquotescollection_timer(0, 12, 1, 1, 'nl', 500, 5, 1); e = document.getElementsByName('s'); for (i = 0; i < e.length; i++) { if (e[i].tagName.toUpperCase() == 'INPUT') { var ih = document.createElement('input'); ih.type = 'hidden'; ih.name = 'lang'; ih.value = 'nl'; e[i].parentNode.appendChild(ih); } } [...]

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.