Virtuele objecten, echt voor het recht?

Lees hier de scriptie ´Virtuele objecten, echt voor het recht?´ van Joost Kuhlmann (masterscriptie Nederlands privaatrecht, Universiteit Utrecht, begeleider M. van der Linden-Smith, eindcijfer 9).

In de literatuur is reeds geschreven over de juridische status van virtuele objecten in virtuele werelden, zoals Second Life en World of Warcraft. In deze werelden spelen duizenden mensen tegelijk via internet met en tegen elkaar. De virtuele spullen die zij daar verzamelen, zijn soms echt geld waard. De onderzoeksvraag van de scriptie van Joost Kuhlmann is hoe deze objecten door het privaatrecht dienen te worden beschermd. In juridische verhandelingen wordt het virtuele object vaak gereduceerd tot enen en nullen, bits en bytes en uiteindelijk elektriciteit. De conclusie is dan – omdat de vereiste stoffelijkheid van art. 3:2 BW bij elektriciteit ontbreekt – dat niet van een zaak in de zin van art. 3:2 BW kan worden gesproken en de virtuele objecten dus niet voor bescherming door het eigendomsrecht in aanmerking komen. Wordt het virtuele object echter technisch gezien kritisch beschouwd, dan komt men tot een veel uitgebreider rechtsobject (een zgn. objectinstantie) dat zich niet laat terugbrengen tot enen en nullen. Dit correcte rechtsobject kan dan opnieuw worden getoetst aan de eisen voor stoffelijkheid. Dit leidt tot de verrassende conclusie dat virtuele objecten wel degelijk stoffelijk en voor menselijke beheersing vatbaar zijn en daarmee als zaak kwalificeren en dus ook vatbaar zijn voor het eigendomsrecht.

Bron afbeelding: tsevis

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 21 december 2010

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

harald schreef op :
De rechten voor het digitale niet stoffelijke bestaan al heel lang.
Een zeer goed voorbeeld van een onzichtbaar niet tastbaar - schijnbaar niet tastbaar gegeven is de microcode op een moederbord van een specifieke fabrikant waarop een copyright bestaat. Dit is hardcode - losgeweekt is het software met een specifiek werkzaam bereik
(alleen op moederborden - met een specifieke hardware configuratie en samenstelling).

Nu kan een toon of een avatar een specifiek stukje microcode zijn of software dat alleen binnen een specifiek stukje hardware en passend besturing systeem zijn bestaan vind. Gekoppeld of ingebed in het karakter of avatar bevinden zich variabelen die aangeven of deze wel of niet beschikt over een bepaalde eigenschap, opmaak en voorkomen.

Als deze specifieke eigenschappen een investering vereisten aan de aanmaker van de naakte toon - zonder deze eigenschappen - zou daaraan wel een waarde kunnen worden gekoppeld.
Het grootste probleem bij deze eigenschappen is dat deze gedeeltelijk kunnen worden overgedragen aan een ander - waardoor deze uniciteit niet duidelijk blijft. (blijkt?)

In games kunnen items worden gekocht en verkocht - aangepast en verbeterd - dat laatste is soms niet traceerbaar door wie bepaalde verbeteringen zijn uitgevoerd. Soms worden ook eigenschappen verwijderd.
Deze dynamiek is niet goed te vertalen in kapitaal - tenzij er een markt analyse bestaat die een ad hoc validatie mogelijk maakt.
Maar dit zijn louter technische zaken - welke waarde een speler eraan hecht is een subjectieve validatie - en eigenlijk gaat het juist om die subjectieve waardering.

Een puntmuts van lvl70 is voor de een meer waard dan die puntmuts van lvl90 - puur alleen voor een "emotionele" waardering - of een waardering voor de eigenschappen die aan dat object hangen ( sterkte, extra's, kleur, vorm, werking, overdraagbaarheid etc)

Objecten kunnen voor eeuwig worden bewaard (theoretisch) daardoor worden ze onderhevig aan een onaangename invloed die ook in de RL (real world) zichtbaar is - absolutisme of nutteloosheid.
Ook in spellen kunnen zeer dure objecten vervallen tot nutteloze verschijnselen. Er bestaan objecten die tijdelijk zeer aantrekkelijk zijn en na een korte of langere periode geen nut meer hebben.
Zodra spelers dit gegeven onderkennen is dat een andere situatie als een devaluatie door de beheerders van het spel worden geïntroduceerd zonder opgaaf van rede of tegemoetkoming.
Waarde verval in een spel is moeilijk te valideren - omdat ook hier een eventuele subjectieve waardering overblijft.

Stel nu dat iemand een kaartje koopt voor een concert -
en dat concert ligt in de toekomst - twee paden dienen zich aan
a) het concert gaat door
b) het concert gaat niet door.

Bij dat laatste kun je teruggave verwachten (of niet) voor de aanschafkosten van dat kaartje.

Hoe zit het met objecten die in de verwachting liggen van ontvangst - waarvoor een investering is gedaan en die uiteindelijk niets opleveren, door allerlei mogelijke situaties? Zodra er een bewijs is voor dit recht is het probleem duidelijk oplosbaar - zodra er geen bewijs is ligt het wat moeilijker.

Ik wel een hoop ervaringen opgeven, spel situaties, menselijk gedrag opnoemen die een recht noodzakelijk maken - maar de handhaving van deze rechten lijkt mij heel moeilijk - de scheidslijn tussen overname en diefstal is soms micrometer dun - iets wegleggen omdat je ruimte wilt maken voor iets anders - en dat liggende wordt weggenomen - is dat diefstal - subjectief : ja - speltechnisch :nee .

Er wordt veel gestolen in spellen, en opgelicht, afgetroggeld, fraude bestaat ook in het spel - beroving komt ook voor. Slecht gedrag, egoïsme en hebzucht zijn factoren die sommige spellen in het leven houden.
Dat mensen steeds meer willen, verder, hoger, dieper, ingewikkelder, dat zijn spel factoren van groot belang - sommige spelers hebben geen geduld of geen codex waarmee ze spelen. Ze pakken dingen weg met de intentie tot verrijking. Er zijn kleine dieven en grote dieven. De kleine pikken drops waarbij de scheiding tussen diefstal en spel erg dun is. Het is weak-play.
Grote dieven kraken accounts en roven de inhoud leeg - of nog verder - doen betalingen in naam van account houder.

Ook hier moet er een rechts systeem komen.
Sommige spellen hebben een week limiet van investering - om zo verslaving enigszins te remmen - echte verslaafden hebben daar geen last van en houden meerdere accounts.

Ik wil best nog even doorgaan maar eens mens moet ook nog wat eten.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.