Naming met of zonder shaming?

Lees hier de scriptie 'Naming met of zonder shaming? Over de actieve openbaarmaking van het instellen van verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg' van Myrte Dujardin (masterscriptie Publiekrecht, traject Gezondheidsrecht, aan de Universiteit van Amsterdam, begeleider: mr. dr. W.I. Koelewijn, eindcijfer 8,5).

Regelmatig plaatst de Inspectie voor de Gezondheidszorg een zorgaanbieder onder verscherpt toezicht. Dit houdt in dat de IGZ het toezicht op een zorgaanbieder tijdelijk intensiveert, in zowel kwantitatieve- als kwalitatieve zin. Het instellen van verscherpt toezicht wordt door de IGZ actief openbaar gemaakt, via internet en andere mediakanalen en wel door publicatie van gegevens van de zorgaanbieder en de in de zorgverlening geconstateerde gebreken.

In deze scriptie worden de wettelijke grondslag en het rechtskarakter van het verscherpt toezicht zoals uitgeoefend door de IGZ, onderzocht. De intensivering van toezichtsactiviteiten is een feitelijk handelen, derhalve geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). daarentegen blijkt de actieve openbaarmaking van het verscherpt toezicht wél een Awb-besluit te zijn. De wettelijke grondslag die de IGZ hiervoor hanteert is art. 8 jo. 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De vraag is echter of dit een voldoende wettelijke grondslag vormt. Art. 8 Wob is namelijk bedoeld voor openbaarmaking door de overheid in het belang van een goede en democratische bestuursvoering. De openbaarmaking van verscherpt toezicht blijkt echter, zo volgt uit dit onderzoek, voor de zorgaanbieder een bestuursrechtelijke sanctie van bestraffende aard te zijn. Tevens is er sprake van een handelwijze die algemeen bekend staat als naming and shaming. Dit leidt tot de conclusie dat de Wob in deze niet volstaat als wettelijke grondslag. Een specifieke wettelijke bevoegdheid voor de IGZ inzake de actieve openbaarmaking van verscherpt toezicht is gewenst en noodzakelijk. De wetgever is nu aan zet.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 28 augustus 2012

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Aad Cense schreef op :
Prettig te zien dat juristen zich buigen over dit merkwaardigerwijs geherintroduceerde middeleeuws gebruik. Waar het de werkwijze van de inspectie betreft, ken ik nog een ander fenomeen dat mijn verontrusting heeft gewekt: het "gefaseerde preventieve toezicht" dat in de praktijk neerkomt op b.v. rondsturen van vragenlijsten van 23 pagina's over je "braafheid" als behandelaar zonder dat daar enige verdenking aan ten grondslag ligt.
Als niet-jurist kan ik geen principieel verschil ontdekken met preventief fouilleren. En bestaan zijn terecht grote zorgen over.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.