Het hoger onderwijs ondoordacht op de schop?

Met het wetsvoorstel Verhoging collegegeld langstudeerders en het wetsvoorstel Studeren is investeren maakte het kabinet Rutte-I een fundamentele keuze voor een nieuwe inrichting van de financiering van het Nederlandse hoger onderwijs.

Een verhit politiek debat deze zomer leidde uiteindelijk tot schrapping van de langstudeerdersmaatregel. Het nog aanhangige wetsvoorstel Studeren is investeren, dat een sociaal leenstelsel in de masterfase wil invoeren, bleef onbesproken. Dit wetsvoorstel is echter in feite nog principiëler van aard omdat het alle studenten zal raken. Om nog meer op de kosten van hoger onderwijs te kunnen besparen, breidt het regeerakkoord van Rutte-II het sociaal leenstelsel ook nog eens uit naar de bachelorfase. De memorie van toelichting van het wetsvoorstel Studeren is investeren is volgens Jantine Walst echter onvolledig onderbouwd en onvoldoende uitgewerkt vanuit het perspectief van het EVRM- en EU-recht. Bij uitwerking van de plannen van Rutte-II zal daarmee rekening moeten worden gehouden.

Lees hier  het artikel Het hoger onderwijs ondoordacht op de schop? Voorstellen tot introductie van een sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase onder de EVRM- en  EU-rechtelijke lens van Jantine Walst dat is verschenen in NJB 2013/139, afl. 3, p. 157.

Bron afbeelding: © Ragnar Schmuck/Corbis

 

Naam auteur: Jantine Walst
Geschreven op: 22 januari 2013

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Reinier Bakels schreef op :
Ooit betaalden studenten slechts een symbolisch collegegeld: in de jaren '60 was dat nog slechts f 200 per jaar, en hoefde na het vijfde jaar geen collegegeld meer te worden betaald (langstudeerders hebben dan alle colleges wel gehad).

Nu de studenten langzamerhand een substantieel van de werkelijke kosten moeten gaan dragen, zeker voor bepaalde masteropleidingen, zou ook eens goed moeten worden gekeken of de kosten niet drastisch omlaag kunnen. Bij voorbeeld door van universiteiten compacte expertisecentra te maken, en het "uitserveren" van cursussen helemaal aan de markt over te laten. dat vraagt meer didactische en minder wetenschappelijke expertise. De grootste geleerden zijn niet altijd de beste docenten, vice versa: wie al te briljant is ziet niet wat minder briljante studenten moeilijk kunnen vinden.

Slimme studenten zouden een hele opleiding op basis van zelfstudie kunnen doen. Dan moeten ze wel harder werken, maar anders moeten ze hard werken om geld te verdienen om de colleges te betalen die ze niet nodig hebben.

In een dergelijke taakverdeling kan het onderwijs ook gescheiden worden van het examineren, iets wat heel hard nodig is om "perverse prikkels" te voorkomen. "InHolland" loert overal.

Amerikaanse universiteiten zijn een slecht voorbeeld. Op Amerikaanse topuniversiteiten moeten studenten hard werken op de cursussen, maar zijn de tentamens daarna niet zo moeilijk. In Nederland zijn de tentamens zwaarder, maar worden er tijdens colleges en werkgroepen nauwelijks eisen gesteld. de werkgroepdocenten zijn trouwens zelf meestal pas onlags afgestudeerd, en in de eerste plaats aangenomen om te promoveren.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.