Het eigendomsvoorbehoud uitonderhandeld?

Lees hier de scriptie 'Het eigendomsvoorbehoud uitonderhandeld? Een rechtsvergelijkende studie naar de reikwijdte van het eigendomsvoorbehoud tussen professionele handelspartijen in Nederland en Duitsland' van Stéphanie Broekaart (masterscriptie Privaatrechtelijke Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam, beoordeling: 8,5, begeleider: mw. mr. S. de Groot).

In de relatie tussen professionele handelspartijen is het bestaan van een leverancierskrediet eerder regel dan uitzondering. Dit houdt in dat de goederen eerst worden geleverd en later, nadat de goederen eventueel zijn verwerkt en doorverkocht, aan de leverancier worden betaald. Ten gevolge van het leverancierskrediet loopt de verkoper een insolventierisico op de koper gedurende de periode die tussen de aflevering van de goederen en de betaling daarvan ligt. De leverancier tracht zich hier tegen te beschermen door het bedingen van een eigendomsvoorbehoud.

Deze scriptie vergelijkt de Nederlandse regeling omtrent het eigendomsvoorbehoud op enkele cruciale punten met die van Duitsland. Naast een analyse en vergelijking van de constructie van het eigendomsvoorbehoud staat met name de positie van de koper, de uitbreiding en de verlenging van het eigendomsvoorbehoud centraal.

In geval van een uitgebreid eigendomsvoorbehoud worden naast de rechtstreeks tegenoverstaande vorderingen ook andere vorderingen op de koper onder het eigendomsvoorbehoud gebracht. Hierin komt onder andere de problematiek rond het
‘oneindig’ eigendomsvoorbehoud naar voren, evenals een aantal creatieve oplossingen die onze Oosterburen hiervoor hebben bedacht.

Verlenging van het eigendomsvoorbehoud bestaat eruit dat het eigendomsvoorbehoud zich uitstrekt tot zaken die uit de geleverde goederen worden gevormd. In verband met de huidige dwingendrechtelijke regelingen omtrent zaaksvorming, vermenging en bestanddeelvorming wordt dit naar Nederlands recht momenteel niet mogelijk geacht, ten gevolge waarvan het eigendomsvoorbehoud in aanmerkelijke mate wordt uitgehold. Naar Duits recht is deze vorm van verlenging, onder ander door middel van contractsvrijheid, echter wel op grote schaal mogelijk. Het eigendomsvoorbehoud biedt daardoor een flexibele en pragmatische oplossing voor zowel de koper als de verkoper.

De pro’s en contra’s van de regelingen in beide landen worden tot slot nogmaals kort
belicht in de conclusie. Het Duitse recht blijkt in ieder geval een welkome inspiratiebron te zijn voor de wenselijke herziening van de Nederlandse regeling omtrent het eigendomsvoorbehoud.

 

Bron afbeelding: Aidan Jones

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 20 juni 2013

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.