Geen streepjes op de muur

Lees hier de afstudeerscriptie 'Geen streepjes op de muur. Een onderzoek naar de wenselijkheid van de initiatieven van de RSJ en het Forum Levenslang met betrekking tot de bezwaren omtrent de levenslange gevangenisstraf' van Leonie van der Grinten ten behoeve van de master Rechtsgeleerdheid, accent Strafrecht te Tilburg University (begeleidster mr. S.R.B. Walther, beoordeeld met een 8,5) en de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging te Maastricht University (begeleider prof. mr. J. Boksem, tevens beoordeeld met een 8,5).

De scriptie behandelt het zeer actuele onderwerp van de levenslange gevangenisstraf. Zoals wellicht de meeste juristen bekend is er heden ten dage sprake van een spectaculaire stijging in het aantal keren dat deze zwaarste op te leggen sanctie wordt uitgesproken. Zo werd de straf tussen 1980 en 1990 3 keer opgelegd, terwijl dit aantal in het afgelopen decennium inmiddels al gestegen is naar 23 keer. Daarnaast lijkt er anno 2013 geen kans meer te bestaan op vervroegde invrijheidstelling, omdat er sinds 1986 geen gratie meer is verleend en de kans op gratiëring inmiddels vrijwel nihil is. Aangezien er omtrent deze huidige tenuitvoerlegging op zowel internationaal, rechtsstatelijk en individueel niveau bezwaren ontstaan, komen onder meer de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en het in dit kader opgerichte Forum Levenslang met een oplossing. Deze scriptie beoogt een antwoord te geven op de vraag of deze oplossing – invoering van een tussentijdse periodieke rechterlijke toetsing na 15 of 20 jaar – in voldoende mate een oplossing biedt voor de bezwaren die met de huidige tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf samenhangen.

Geconcludeerd wordt dat bovenstaande vraag positief beantwoord moet worden. Een tussentijdse rechterlijke toetsing biedt onder meer een oplossing voor het bezwaar dat de huidige tenuitvoerlegging in strijd is of in strijd komt met een aantal artikelen van het EVRM, het bezwaar dat er sprake is van strijdigheid met het resocialisatiebeginsel, en het bezwaar dat gedetineerden vaak ernstige psychische consequenties ondervinden van het ondergaan van de levenslange sanctie. Er kan alleen van een humane en proportionele gevangenisstraf worden gesproken wanneer er wél streepjes op de muur gezet kunnen worden.

 

Bron afbeelding: Gìpics

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 29 juli 2013

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

H. van der Meijden schreef op :
Als nabestaande van een dubbele kindermoord eigen ik mij het recht toe ongenuanceerd te zijn.

"en het bezwaar dat gedetineerden vaak ernstige psychische consequenties ondervinden van het ondergaan van de levenslange sanctie."
De nabestaanden van een vermoord mens ondervinden ook ernstige psychische consequenties.
De vermoorde persoon krijgt ook geen kans meer om iets van zijn leven te maken.
En zijn vrouw, kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden en collega’s ook niet.
Zij hebben een levenslang trauma!

"Er kan alleen van een humane en proportionele gevangenisstraf worden gesproken wanneer er wél streepjes op de muur gezet kunnen worden."
Het verdriet van een nabestaande is inhumaan en buiten alle proportie.

Dit geldt óók voor slachtoffers van sexueel geweld in het algemeen en slachtoffers van pedosexuelen in het bijzonder. De littekens zijn breed en diep en blijven hun hele leven pijnlijk. Waarom zou een dader dan nog een kans moeten krijgen?

Daarom ben ik er een voorstander van om 'vergelding' veel zwaarder in de strafmaat mee te laten wegen.
In de gevangenis is het niet moeilijk om 'goed gedrag' te vertonen. Om op die manier strafvermindering te 'verdienen' is niet reëel. Daarom moet levenslang levenslang blijven.
a.zecha schreef op :
M.Alidrissi, heb je mijn reactie wel gelezen?
a.zecha
M. Alidrissi schreef op :
A. Zecha: heb je de scriptie wel gelezen?
a.zecha schreef op :
De hernieuwde politieke ter discussie stelling van kwesties die reeds in diverse gremia - waaronder nationale, Europese en internationale grond wettelijke en nationale politieke gremia - reeds zijn beantwoord en zonder (vermelding) van zwaarwegende “nieuwe feiten” wederom aan de orde worden gesteld, lijkt onderdeel te zijn van ons modern zwalkend denken en gedragingen, die m.i. inherent zijn aan intoxicatieverschijnselen door overdoseringen van wet- en regelgeving.(en onvoldoende historisch besef).
Een hernieuwde beantwoording van een reeds beantwoorde vraag versterkt bovendien de indruk dat wij bij gebrek aan innovatief denkvermogen in politiek opzicht gaan zwalken. Nog daargelaten de stand van onze nationale civilisatiegraad en moreel besef, die in het politieke zog lijkt mee te zwalken.
a.zecha
Firts Jansen schreef op :
Strafrecht heeft mede het ontzettend primitieve doel om de "volkswoede" te kanaliseren doordat de staat de dader hard aanpakt. Helaas zijn de woorden "hard aanpakken" de huidige bewindslieden op justitie in de mond bestorven.

En het "gezonde volksgevoel" (waarop ook dictators zich graag beroepen) wil een "harde" aanpak, zo van: wie iets vreselijks heeft uitgehaald verdient geen enkele clementie.

Dat het EVRM zich verzet tegen wrede en onmenselijke straffen zou in het huidige politieke klimaat sommige politici wel eens kunnen sterken dat het EVRM een halfzacht, achterhaald verdrag is dat een beletsel vormt tegen, jawel, keihard optreden! U begrijpt, ik parafraseer hier VVD-ers.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.