De vergoeding van affectieschade

Lees hier de scriptie 'De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend en Europees perspectief. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten' van Marleen van Essen (masterscriptie Rechtsgeleerdheid, Afstudeerrichtingen Privaatrecht & Internationaal en Europees Recht, aan de Vrije Universiteit. Begeleider: A.J. Akkermans. Beoordeling:9).

Ondanks dat het in Nederland al decennia onderwerp van discussie is, kent de Nederlandse wetgeving aan nabestaanden en naasten van slachtoffers (de zogenaamde ‘secondary victims’) geen recht toe op vergoeding van de door hen geleden affectieschade. Uit de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat de Nederlandse politiek zich in de discussie steeds opnieuw buigt over de vragen of in Nederland voldoende draagvlak bestaat voor de vergoeding van affectieschade en of de vergoeding van affectieschade in Nederland wenselijk is.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op zowel nationaal als Europees niveau is deze discussie echter achterhaald. Ten eerste omdat empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland een breed maatschappelijk draagvlak voor de vergoeding van affectieschade bestaat. Ten tweede omdat op Europees niveau voorkeur wordt gegeven aan de vergoeding van affectieschade.

Laatstgenoemde is van belang nu de Nederlandse rechtsorde niet meer volledig op zichzelf staat en de vergoeding van affectieschade op Europees niveau terrein wint. Dit brengt met zich mee dat de vraag ‘of het Nederlandse schadevergoedingsrecht (nu het aan ‘secondary victims’ geen recht op vergoeding van de door hen geleden affectieschade toekent) in overeenstemming is met het recht op Europees niveau’ vandaag de dag vanuit juridisch oogpunt meer relevantie heeft in de discussie omtrent de vergoeding van affectieschade.

Aan de hand van een analyse van het recht op vergoeding van affectieschade vanuit nationaal, rechtsvergelijkend en Europees perspectief wordt in deze scriptie op deze rechtens relevante vraag antwoord gegeven. Nabestaanden blijken op grond van de jurisprudentie van het EHRM ruimere aanspraken te hebben dan waarvan men in Nederland uitgaat.

Bron afbeelding: aldoaldoz

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 27 september 2012

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

f.teeuwen schreef op :
Ik denk dat affectieschade een goed middel is voor mensen die de zorg voor een naaste op zich (moeten) nemen. Na het neerhalen van de mh 17 zou dit een aandachtspunt kunnen zijn wat meer draagvlak krijgt onder politici. Wijzelf hebben ervaring methet zorgen voor onze zoon, hij liep een hoge dwarslaesie op na een motortongeluk. En omdat mijn vrouw met een nul urencontract werkte (en daarmee gestopt is ) is er verlies van inkomen. Verder de zorg voor een zoon van 26 jaar die verlamd is vanaf ruggenwervel 4 met open wonden thuis verzorgen na een ziekenhuiisperiode van 3 maanden en revalidatieklniktijd van 5 maanden , in de woonkamer, is zwaar . We hadden nooit gedacht dat er 10 maaden na het ongeluk nog niks geregeld is rolstoel hulpmiddelen e.d hij kan vanaf 27 maart 2015 al niet meer douchen, we moeten hem in bed wassen en verzorgen. dat in 2015 dit nog kanhadden we niet verwacht . zelfs infecties aan zijn been VRE bacterie hebben we zelf thuis moeten verzorgen. (watten drenken in Betadine en dat in de open wond stoppen (elke dag) .

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.