Hoe gelijk en transparant is het in subsidieland?

Lees hier de scriptie 'Hoe gelijk en transparant is het in subsidieland? Over de verdeelpraktijk van begrotingssubsidies en incidentele subsidies' van Johanna Pex (Masterscriptie Nederlands Recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht, Universiteit Maastricht, begeleider: prof. mr. Jacobine van den Brink, beoordeling: 9)

Eerlijk zullen we alles (ver)delen. Maar hoe eerlijk is een verdeling als niet iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen? In deze scriptie van Johanna Pex is onderzocht welke betekenis het gelijkheidsbeginsel en de transparantieverplichting, zoals uitgelegd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 november 2016 in het kader van de verdeling van schaarse vergunningen, hebben voor de verdeelpraktijk van andere schaarse publieke rechten. Meer specifiek is bezien of incidentele subsidies en begrotingssubsidies ook als schaars publiek recht zouden kunnen worden aangemerkt en welke betekenis gelijkheid en transparantie bij de verdelingspraktijk van deze subsidies zouden kunnen spelen.

In de uitspraak van 2 november 2016 heeft de Afdeling voor het eerst een algemeen toetsingskader met betrekking tot het verdelen van schaarse vergunningen geformuleerd. Dit toetsingskader bestaat uit drie rechtsnormen. De eerste is dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan potentiële gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. De tweede stelt dat schaarse vergunningen in beginsel enkel voor bepaalde tijd mogen worden verleend. De derde geeft vervolgens aan dat het bestuur bij de verdeling een passende mate van openbaarheid moet garanderen zodat gelijke kansen voor mededinging worden gecreëerd. Het toetsingskader is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en de transparantieverplichting. In de scriptie wordt nader toegelicht wat met dit beginsel en de verplichting wordt bedoeld en wat voor consequenties dit mogelijkerwijs voor de verdeelpraktijk van schaarse subsidies – en meer in het bijzonder begrotingssubsidies en incidentele subsidies – kan hebben.

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 19 april 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.