Het wijkbudget

Lees hier de scriptie Het wijkbudget: voor de wijk door de wijk. Een onderzoek naar de ­inrichting, uitvoering en rechts­bescherming bij wijkbudgetten van Demy Jongkind  (masterscriptie Staats- en bestuursrecht, Universiteit ­Leiden, begeleider: prof. mr. drs. W. den Ouden, beoordeling: 9)

In de huidige participatiesamen­leving krijgen burgers steeds vaker de mogelijkheid om (mede)verantwoordelijkheid te dragen voor publieke taken. Een van de nieuwe publieke financieringsvormen waarbij dit speelt, is het wijkbudget. Bij het wijkbudget krijgen burgers zeggenschap over de besteding van een deel van het gemeentelijk budget om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Vanuit maatschappelijk perspectief is dit een waardevolle aanvulling op de participatiesamenleving, maar vanuit juridisch perspectief zijn er vragen en zorgen geformuleerd. Zo vallen de budgetverlenende burgers niet altijd te typeren als een bestuursorgaan. Dit heeft gevolgen voor de toepassing van publiekrechtelijke normen, en in het bijzonder voor de te bewandelen rechtsgang.

In deze scriptie heeft Demy Jongkind onderzocht hoe het wijkbudget feitelijk en juridisch is ingericht, waarbij de nadruk is gelegd op het bestuursorgaanbegrip en het daarbij behorende rechtsbeschermingsvraagstuk. Met behulp van een convenience sample zijn 50 gemeenten geanalyseerd, waarvan vervolgens drie gemeenten door middel van interviews als casus nader zijn uitgewerkt. Na deze analyse is duidelijk geworden dat de toepassing van publiekrechtelijke normen – waarvan het rechtsbeschermingsvraagstuk een essentieel onderdeel is – afhankelijk is van de gekozen constructie voor het wijkbudget, die per gemeente zeer uiteenloopt. Het blijkt dat in 20% van de onderzochte gemeenten door de gekozen privaatrechtelijke constructie de weg naar de bestuursrechter is afgesloten. Uit de case studies komt bovendien naar voren dat deze constructies in de praktijk niet beter werken dan de publiekrechtelijke constructies. Daarom wordt in deze scriptie een beroep op de bestuursrechter gedaan om de rechtsmacht in geschillen over de verdeling van wijkbudgetten weer naar zich toe te trekken door het b-bestuursorgaanbegrip een bredere invulling te geven.

 

Bron afbeelding: https://pixabay.com/illustrations/buildings-architecture-structures-1066406/

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 3 september 2019

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.