Het nieuwe wetsvoorstel ter introductie van een sociaal leenstelsel in het Nederlandse hoger onderwijs: nog steeds niet in lijn met het EVRM en EU-recht?

De discussie over het plan om een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs te introduceren is nog altijd gaande. In januari 2013 besprak ik in het NJB (2013/139) het door het kabinet Rutte-I ingediende wetsvoorstel Studeren is Investeren (hierna: WSI).

Dit wetsvoorstel, waarmee het kabinet een sociaal leenstelsel in de masterfase wilde invoeren, was op een aantal punten onvolledig onderbouwd en onvoldoende uitgewerkt vanuit het perspectief van het EVRM en EU-recht. Door de val van het kabinet bleef het plan om een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs te introduceren echter politiek onbesproken.
Op 28 juni 2013 heeft het kabinet Rutte-II een nieuw wetsvoorstel ter introductie van een sociaal leenstelsel in de masterfase aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel Wet sociaal leenstelsel masterfase (hierna: WWSLM) is in belangrijke mate gebaseerd op het al eerder besproken WSI. De belangrijkste vraag is nu of de verschillende vragen die in de memorie van toelichting bij het WSI nog onbeantwoord bleven nu beter onderbouwd en uitgewerkt worden vanuit het perspectief van het EVRM en EU-recht. Na een korte bespreking van de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel zal hier een antwoord op gegeven worden.
Lees hier verder.


Bron afbeelding: © Ragnar Schmuck/Corbis

Naam auteur: Jantine Walst
Geschreven op: 11 oktober 2013

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a. zecha schreef op :

Bij dit wetsvoorstel graag aandacht voor ……
Een vraag en/of overweging ten aanzien van geld lenen om te kunnen studeren. Specifieker geformuleerd: “Wordt binnen een primair marktgerichte (i.e. een primair op winst gerichte) kapitalistische maatschappij iemand die alreeds met schulden beladen is voor de op winst beluste deelnemers van de vrije markt eerder een prooi dan iemand die zonder financiële schulden de vrije markt kan betreden?
Is de opgemelde vraag ook relevant voor deelnemers van een “sociaal” leenstelsel?
Een tweede vraag en/of overweging betreft plausibele andere praktische gevolgen van de niet geringe schuldenlast waarmee de niet kapitaalkrachtige afgestudeerde (de jungle? van) de liberale markt binnen treedt.
a.zecha

Frits Jansen schreef op :
Nu veel (vooral grote, internationale) bedrijven praktisch geen belasting meer betalen doordat ze overheden handig tegen elkaar uitspelen, betaalt de burger feitelijk de studiefinanciering zelf. En dan is de vraag waarom ik als kinderloze meer moet betalen aan de studie van studenten.

Wat intussen onderbelicht blijft is dat de collegegelden veel te hoog zijn door de koppelverkoop dat je alleen examen kunt doen als je de opleiding volgt. En als we nu excellent onderwijs hadden – maar universiteiten laten veel lessen geven door promovendi die dat er maar een beetje bij doen.

We moeten terug naar het systeem dat we tot de jaren ’50 hadden, waarin universiteiten compacte wetenschapscentra waren, en de student die zich niet zelfstandig de stof eigen kon maken uit boeken naar een repetitor ging. Dat was ook daarom een gezonder systeem omdat nu juist van een academicus wordt verwacht dat hij iets kan leren zonder dat hij er les in krijgt.

Bijkomend voordeel van een splitsing tussen universiteiten als wetenschapscentra en geprivatiseerde “lesfabrieken” is dat er dan weer onafhankelijke examens komen, dwz geen examens die worden afgenomen door dezelfde instantie die het onderwijs geeft.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.