Het eigendomsvoorbehoud heroverwogen

Lees hier de scriptie: Het eigendomsvoorbehoud heroverwogen - Een rechtsvergelijkend onderzoek naar het eigendomsvoorbehoud en een voorstel tot verandering geïnspireerd op de functionele benadering van de Amerikaanse Uniform Commercial Code en andere wetgeving van mr. drs. F.J.J. (Frank) Cornelissen (masterscriptie Burgerlijk Recht, Radboud Universiteit Nijmegen, beoordeling: 9, begeleiders: prof. mr. C.J.H. Jansen en prof. mr. J.E. Jansen).

Het eigendomsvoorbehoud heeft enkele ad-hocreparaties ondergaan om zijn eigenschappen meer met een bezitloos zekerheidsrecht te doen overeenstemmen. Op enkele punten ontbreekt die overeenstemming. De gevolgen van dat gebrek zijn volgens de auteur onwenselijk, zoals het ontbreken van accessoriëteit en een wettelijke regeling voor zaaksvervanging.

Het eigendomsvoorbehoud in zijn huidige vorm verstoort volgens de auteur bovendien de markt voor objectfinanciering. Een leverancier die de aankoop van de door hem verkochte (roerende) zaak financiert, kan die financiering verzekeren met het eigendomsrecht, dat voorgaat op de door de koper reeds bij voorbaat op de zaak gevestigde zekerheidsrechten. Een derde-financier beschikt slechts over een pandrecht dat in rangorde na reeds gevestigde zekerheidsrechten komt. In de regel zal die derde-financier dus de (huis)bankier van de koper in rang boven zich moeten dulden. Er is derhalve geen level playing field tussen beide typen financiers.

Geïnspireerd op de functionele benadering van de Amerikaanse Uniform Commercial Code, doet de auteur een voorstel tot verandering. De voorbehouden zekerheidseigendom wordt van rechtswege omgezet in een bezitloos pandrecht, zoals artikel 3:85 BW lid 2 bepaalt dat het eigendomsrecht onder opschortende tijdsbepaling als een vruchtgebruik geldt. Dit bijzondere financierspandrecht komt tevens aan de derde-financier toe en heeft prioriteit boven bestaande pandrechten.

 

Bron afbeelding: Aidan Jones

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 28 mei 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.