Herziening wegens rechtsdwaling?

Lees hier de scriptie ‘Rechtsdwaling als herzieningsgrond. Of een rechterlijke dwaling ten aanzien van het recht tot herziening moet leiden' van Guido Eerenberg (masterscriptie Strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, begeleider: mr. dr. M.J.A. Duker, beoordeling: 8,5).

Deze scriptie behandelt de vraag of rechtsdwaling grond moet kunnen zijn voor herziening. Aangetoond wordt dat rechtsdwaling een diffuus begrip is, dat in de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur een steeds andere betekenis krijgt toegewezen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de argumentatie op grond waarvan de ‘rechtsdwaling’ van herziening is uitgesloten uit drie hoofdargumenten bestaat. Zo zou herziening wegens rechtsdwaling leiden tot rechtsonzekerheid, afbreuk doen aan het gezag van de rechter, en herziening tot een ongelimiteerde cassatie maken. Betoogd wordt, onder andere na een toetsing aan de ratio van de herziening, dat deze argumenten niet onweerlegbaar zijn. Uit een onderzoek naar de herzieningsjurisprudentie blijkt dat er  verschillende categorieën van dwalingen ten aanzien van het recht kunnen worden onderscheiden. Er worden twee groepen van categorieën van rechtsdwalingen gemaakt, de ‘evidente rechtsdwalingen’ en ‘posterieur gewijzigde rechtsopvattingen’, die voor herziening in aanmerking zouden moeten komen. In deze gevallen is het volgens de auteur lastig vol te houden dat het rechtsherstel voor de veroordeelde moet wijken voor de eerder weinig overtuigend gebleken argumenten. Tot slot wordt voorgesteld om de herziening wegens rechtsdwaling niet via de band van het novum te laten lopen, maar een aparte herzieningsgrond in te richten. Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 26 november 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.