Geloofwaardigheid beoordeeld en getoetst

Lees hier de scriptie van Eva Scheepers 'Geloofwaardigheid beoordeeld en getoetst - Een onderzoek naar de rechtspositie van de asielzoeker ten aanzien van de beoordeling van de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas door het bestuur en de toetsing hiervan in rechte' (Masterscriptie Nederlands Recht (vrij programma), Universiteit Maastricht, begeleider: E.C.H.J. van der Linden, eindcijfer: 9).

De herziene Procedurerichtlijn (Richtlijn 2013/32/EU) die medio 2015 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd heeft belangrijke wijzigingen in het Nederlandse Vreemdelingenrecht tot stand gebracht. Hoewel de richtlijn zelf slechts strekte tot een aanpassing van de wijze van toetsing door de bestuursrechter van het oordeel van de staatssecretaris over de geloofwaardigheid van het asielrelaas, besloot de wetgever tevens het beoordelingskader van de minister aan te passen. Zowel de mate van indringendheid van toetsing (zeer terughoudend) als, met name, het beoordelingskader van de minister ten aanzien van de geloofwaardigheid van het asielrelaas, de zogenaamde positieve overtuigingskrachttoets, stuitten al lange tijd op kritiek. Met name werd vaak ter discussie gesteld of de Nederlandse aanpak wel voldeed aan de eisen die het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan de procedure stellen. Positief is dan ook de conclusie in deze scriptie van Eva Scheepers dat de ingevoerde wijzigingen op beide fronten tot verbeteringen hebben geleid. De asielzoeker kan tegenwoordig rekenen op een bestuursorgaan dat door middel van een logischer stappenplan dat nauwer aansluit bij bestaande Europese richtlijnen een beoordeling uitvoert en de uitkomst hiervan dient te voorzien van een draagkrachtigere motivering. Mocht het bestuursorgaan niet overtuigd zijn van het asielrelaas van de asielzoeker, dan kan hij rekenen op een rechter die het geloofwaardigheidsoordeel van het bestuur weliswaar niet overdoet, maar er wel kritisch naar kijkt, zij het dat deze toets nog altijd met enige terughoudendheid plaatsvindt.

 

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 13 juni 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.