Gelijksoortige problematiek asbestslachtoffers ongelijk behandeld

Lees hier de scriptie De juridische lijdensweg van maligne mesothelioom- en asbest-gerelateerde longkankerslachtoffers. Gelijksoortige problematiek ongelijk behandeld van Jasper van Ittersum (Masterscriptie Civiel Recht, Universiteit Leiden, begeleider: prof. mr. Willem van Boom, beoordeling: 9)

Hoewel getroffenen van beroepsziektes in Nederland in beginsel zijn aangewezen op het aansprakelijkheidsrecht om hun schade te verhalen op de aansprakelijke werkgever, komen personen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan asbest en daardoor lijden aan mesothelioom in aanmerking voor een door de overheid voorgefinancierde tegemoetkoming van € 19 605 en een door het Instituut Asbestslachtoffers verzorgd bemiddelingstraject met de vermeend aansprakelijke werkgever. Hoewel ook longkanker geïnduceerd kan worden door blootstelling aan asbestvezels, komt de (nog veel grotere) groep getroffenen van die aandoening niet in aanmerking voor dergelijke regelingen, terwijl mesothelioom en longkanker belangrijke overeenkomsten lijken te kennen. Beide ziekten openbaren zich doorgaans tientallen jaren na de eerste asbestblootstelling en leiden meestal binnen twee jaar na diagnosestelling tot de dood. Deze scriptie van Jasper van Ittersum onderzoekt de gronden voor de bijzondere regelingen ten behoeve van beroepsgerelateerde mesothelioomslachtoffers en bestudeert of, gegeven die gronden, ook longkankerslachtoffers daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen. Daartoe zet de auteur uiteen wat in medisch en arbeidshygiënisch opzicht de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee ziekten. Vervolgens weegt hij de argumenten die pleiten voor en tegen een gelijkschakeling van de twee groepen van (ex-)werknemers en analyseert hij de praktische obstakels – ook in termen van kosten en baten – van een dergelijke gelijkschakeling.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 12 januari 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Jan van Zelm schreef op :
De zgn. (zoals genoemde) voorgefinanciëerde tegemoetkoming is een VOORSCHOTBETALING. Daarmee doelt men op de volgens de door het IAS/SVB opgestelde regels en het moeten terugbetalen van dat bedrag (19.500,- euro) wanneer een verantwoordelijk te stellen (ex)werkgever (zie eisenpakket !!) is die bereid is het normbedrag vóór deze (meestal snel dodelijke) kankervorm uit te gaan keren, al dan niet via een verzekeraar. M.i. kán dan beter het asbestslachtoffer -vaak met hulp van een familielid- direct bij een verantwoordelijk te stellen partij aankloppen. Dán namelijk is het VOLLE bedrag - wanneer dat wordt toegewezen door de rechtspraak- van rond de 70.000,- Euro voor het asbestslachtoffer dan wel diens nazaten. Hoe dan ook: Het asbestslachtoffer worden is een DOODS-kwestie en dús hééft het slachtoffer er veelal NIETS (meer) aan en is het een vinden van rechtsbalans in de vroegere blootstelling door asbest terwijl de kennis ruimschoots aanwezig was maar men dit verzuimde (..) te melden aan hen die ermee moesten werken.
jan van zelm schreef op :
Graag zou ik letselschadejuristen zich verder over ook DEZE asbestletselschadematerie willen zien buigen. Het IAS is wellicht ontvankelijk als vertegenwoordiger van 'zeer breed maatschappelijk oriënterende partijen' en ZEER betrokken bij de názorg van asbestslachtoffers en de door hen voorgestelde/aangeboden bemiddeling tussen het (veelal individueel optredende) asbestslachtoffer en (veelal grotere) bedrijven (..en hun juristen). Dank spreek ik hier ook uit voor de schrijver van DIT proefschrift, mr. Van Ittersum.
Jan van Zelm schreef op :
Overigens uitstekend dat u aandacht heeft en eerder heeft gevestigd op deze voor Nederland pijnlijke (letterlijk voor té velen helaas) erfenis waarvan de uiteindelijk impact op de samenleving nog lang onduidelijk zal blijven maar waarvan velen het liefst de negatieve invloeden - vooral die op de volksgezondheid - niet te vaak benoemen en de Staatsverantwoordelijkheid hierin al zo uit de weg gaan. Maar...Het is nog (lang) niet gedaan. Er komt nog het e.e.a. aan.
VAN HARTE GEFELICITEERD met uw zeer goede beoordeling van deze scriptie !!
Jan van Zelm schreef op :
Gezien het feit dat uw proefschrift/disertatie dan wel boekwerk over de recente situatie handelt t.a.v. de rechtspositie én de gehele asbestslachtofferproblematiek én ik mij op individueel terrein daar ook langdurig mee heb moeten (!) bezighouden ( zie: De Rechtspraak 17-01-2013 betreffende Van Zelm versus Wilton Fijenoord) zou ik graag in het bezit willen komen van uw werkstuk. Ook maakte ik tot recente datum deel uit van het Comité Asbestslachtoffers maar ben NOG steeds met de materie bezig. Mogelijk heb ik nog aanvulling(en) voor u. Hoe zou dat kunnen worden ingevuld?

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.