Financiering van de Rechtspraak in rechtsstatelijk kader: generieke kortingen op het rechtspreken zijn in strijd met de wet

De Wet op de Rechterlijke Organisatie en het daarop gebaseerde Besluit financiering rechtspraak1 normeren de financiering van de Rechtspraak. Daarin is om rechtsstatelijke redenen gekozen voor afstand van de uitvoerende macht tot de rechterlijke macht.

Dit uit zich onder meer in de regel dat de kosten verbonden aan het eigenlijke rechtspreken (het primaire proces) vastgesteld moeten worden op grond van een objectieve meting van de werklast van de gerechten. De rechter bepaalt in beginsel de tijd die nodig is voor een goede en zorgvuldige behandeling van een zaak, met een prikkel tot doelmatig werken. De uitvoerende macht redeneert echter niet meer vanuit deze wettelijk verankerde norm. Steeds meer zijn generieke kortingen en begrotingsproblemen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leidend bij de financiering van de Rechtspraak. Deze praktijk is in strijd met de wet en tast de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid aan.

Lees hier het gehele artikel van Kees Sterk en Frans van Dijk.

 

Naam auteur: Kees Sterk
Geschreven op: 15 juni 2016

Naam auteur: Frans van Dijk
Geschreven op: 15 juni 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Het is jammer dat er zoveel protesten rijzen tegen een verhoging van de griffierechten. In conflicten tussen bedrijven is het vaak een zakelijke beslissing om te gaan procederen, en elke econoom weet dat dan alleen de juiste beslissingen worden genomen als de werkelijke kosten in rekening worden gebracht (het zgn. internaliseren van externaliteiten). Dat geldt zeker als bedrijven op het idee komen een lastige concurrent kapot te procederen, onder het motto if you can't beat them, sue them . Er is zelfs iets voor te zeggen om te streven naar winstgevendheid voor de rechtspraak in zakelijke conflicten. De winst kan dan worden gebruikt om minder lucratieve rechtszaken te subsidiëren. Een overweging is ook dat (particuliere) alternatieve geschillenbeslechting niet oneerlijk moet worden beconcurreerd. Als de rechtspraak niet kostendekkend is heeft dat een aanzuigende werking, en gerechten hebben al genoeg te doen.
Ik ben geen econoom, maar weet wel genoeg van economie om te zien dat onze beleidsmakers geen benul hebben van economie. Ze begrijpen bijv. niet dat je vaak niet kiest voor "marktwerking", maar dat die je overkomt, en voortdurend "marktfalen" op de loer ligt. Zo krijg je de beruchte "perverse prikkels".

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.