Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

Lees hier de scriptie Eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Een analyse van het wettelijk en jurisprudentieel kader van de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling van Abel van Wijk (masterscriptie Strafrecht, Universiteit Utrecht, beoordeling: 9, begeleider: prof. mr. F.G.H. Kristen)

Centraal in deze scriptie van Abel van Wijk staan de eendaadse samenloop (art. 55 Sr), de voortgezette  handeling (art. 56 Sr) en de overzichtsarresten van 20 juni 2017 die de Hoge Raad ten aanzien van deze leerstukken heeft gewezen. Na een uiteenzetting van het wettelijk en jurisprudentieel kader, wordt een rechtspraakanalyse uitgevoerd.

In het beschrijvende gedeelte wordt uitvoerig onderbouwd dat de eendaadse samenloop niet slechts strekt tot het voorkomen van onevenredige bestraffing – waartoe de voortgezette handeling zich uiteraard wel beperkt – maar tevens beoogt onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen. Enkelvoudige kwalificatie bij de eendaadse samenloop zou derhalve onverkort als uitgangspunt moeten gelden.

Uit de rechtspraakanalyse volgt dat de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling om uiteenlopende redenen onjuist worden toegepast. Zo worden beide leerstukken toegepast zonder dat wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden. De feitenrechter lijkt het onderscheid tussen beide leerstukken niet duidelijk aan te kunnen brengen, alhoewel hij hier in sommige gevallen toe wordt gedwongen door de tenlastelegging. Door een onjuiste en inconsistente toepassing van deze rechtsfiguren wordt niet alleen tekortgedaan aan de essentie van de samenloopregeling, ook kan hierdoor de verdachte de bescherming worden onthouden die hem rechtens toe komt en wordt afbreuk gedaan aan de rechtseenheid.

Voor verschillende instanties is een rol weggelegd om beide rechtsfiguren volledig tot wasdom te laten komen. Het openbaar ministerie heeft een sturende rol met de tenlastelegging, waarna de feitenrechter zorgvuldig de toepassingsvoorwaarden moet toetsen. De Hoge Raad vormt het sluitstuk om het volledige beschermingsbereik van de eendaadse samenloop te waarborgen, door enkelvoudige kwalificatie bij dit rechtsfiguur te verplichten en – indien deze kwalificatiewijze niet is toegepast – te casseren of de zaak ten principale af te doen.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 26 november 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Ivo Krukkert schreef op :
Superscripte! Waar ik ook benieuwd naar ben is of en hoe de (eendaadse) samenloop en voortgezette handeling zich ontwikkelen in het (fiscale) bestuursrecht en hoe dat zich verhoudt tot het strafrecht. Zie voor enige gedachten hieromtrent mijn dissertatie ‘Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht’, par. 6.4.7.2.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.