Een verblijfsstrafbaarstelling die journalisten en humanitair hulpverleners belemmert en onschuldigen in het kader van terrorisme criminaliseert

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel "Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied” (35 125). In het hier reeds beschikbare en in december in Delikt en Delinkwent te verschijnen artikel ‘Het strafrechtelijk verbod van verblijf in een terroristisch gebied. Grondslagenvragen, fundamentele kritiek en enige rechtsvergelijking met Australië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk’ zet P.H.P.H.M.C. van Kempen uitgebreid beargumenteerd uiteen waarom het wetsvoorstel niet dient te worden ingevoerd of in elk geval substantieel dient te worden aangepast. 

Het in het wetsvoorstel opgenomen nieuwe artikel 134b Sr bevat een ongekend vergaande oneigenlijke gevaarzettingsstrafbaarstelling. Deze veronachtzaamt bovendien fundamentele uitgangspunten van het Nederlandse materiële strafrecht doordat de ratio ervan niet in de materiële strafwaardigheid van het strafbaar gestelde gedrag ligt maar in feite in strafvorderlijke doeleinden. Hierbij geldt dat de strafbaarstelling personen die geen betrokkenheid bij of intentie gericht op terrorisme hebben toch in het kader van terrorismebestrijding binnen de reikwijdte van het strafrecht brengt. Daarbij komt ook nog dat de verblijfsstrafbaarstelling sterk problematisch is voor journalisten en hulpverleners om hun belangrijke werk adequaat in vrijheid en zo veilig mogelijk te verrichten in conflictgebieden. De verblijfsstrafbaarstelling als zodanig en in elk geval de reikwijdte ervan is niet wezenlijk noodzakelijk en evenmin proportioneel. Zonder wezenlijk aan de bruikbaarheid ervan af te doen, zijn diverse opties voorhanden om de grootste bezwaren ertegen weg te nemen. Ook deze worden in het artikel besproken.

Lees hier het artikel.

 

 

Bron afbeelding: flickr.com © 2018 European Union (photographer: Peter Biro)

Naam auteur: Piet Hein van Kempen
Geschreven op: 7 november 2019

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Wat is een "door terroristen beheerst gebied"? De kwalificatie "terrorist" is niet eenduidig. Terroristen zijn geen vandalen, maar strijden voor een ideaal, zij het hardhandig.


Vrijheidsstrijders kunnen als terroristen worden gekwalificeerd - tot ze winnen: dan zijn het helden. De Watergeuzen waren geen lieverdjes, maar ze hadden het hart aan de goede kant, vanuit ons perspectief .


Lokaal werden de Nederlandse militairen in Afghanistan als terroristen gezien, want zij waren er op uit het heersende regime ten val te brengen. Nu vinden wij de Taliban vreselijk en onszelf geweldig, maar dat is een subjectief oordeel.


Om te beoordelen of een verdachte die nieuwe bepaling heeft overtreden zal dus een politieke afweging moeten worden gemaakt.


En die past niet in een strafproces.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.