Doelmatigheidsoverwegingen in richtlijnen van artsen

Lees hier de scriptie Doelmatigheidsoverwegingen in richtlijnen van artsen - De mogelijkheden en onmogelijkheden op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Zorgverzekeringswet en het mensenrechtenrecht  van Irma Smeding (masterscriptie Recht van de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, begeleider: prof. mr. dr. Martin Buijsen).

Terwijl de landelijke politiek de vraag uit de weg lijkt te gaan of het inmiddels spreekwoordelijke prijskaartje aan een mensenleven gehangen zou mogen worden, bevatten richtlijnen van artsen steeds vaker kosteneffectiviteitscriteria (ook wel doelmatigheidscriteria) aan de hand waarvan een arts kan bepalen of de behandeling van een patiënt niet alleen uit medische, maar ook uit financiële overwegingen geïndiceerd zou zijn. Met dergelijke richtlijnen levert de beroepsgroep een bijdrage aan de beteugeling van de almaar stijgende zorgkosten. Zij wordt hierin dan ook gestimuleerd door gezondheidseconomen en gefaciliteerd door het Zorginstituut Nederland, die richtlijnen met kosteneffectiviteitscriteria als een middel zien om het verzekerd pakket op het microniveau van de spreekkamer, van patiënt tot patiënt, af te bakenen.

Maar hoe zit het met de rechten van deze patiënt wanneer hij te horen krijgt dat hij vanwege de kosten niet in aanmerking voor een behandeling komt? Heeft hij, aangezien zijn gezondheid – en soms zelfs zijn leven – in het geding is, niet even veel recht op een behandeling als de patiënt bij wie behandelen wel kosteneffectief is? En hoe verhoudt zich dit tot het goed hulpverlenerschap van de arts, die op grond van de artseneed de belangen van de patiënt voorop dient te stellen? Deze vragen vormden voor Irma Smeding aanleiding om in haar scriptie de onderzoeksvraag te beantwoorden of er juridische beletselen bestaan tegen het opnemen van doelmatigheidscriteria in professionele richtlijnen van artsen.

Voordat dit aan de hand van de toepasselijke regelgeving (o.a. WGBO, Wkkgz, Zvw en mensenrechten) wordt getoetst, worden eerst de juridische haken en ogen van het gezondheidseconomische instrument van de kosteneffectiviteitsanalyse en de daarvan deel uitmakende QALY (quality-adjusted lifeyear) in beeld gebracht. Dan blijkt dat doelmatigheid geen eenduidig begrip is en dat er verschillen bestaan tussen de diverse vormen van doelmatigheid voor wat betreft de gevolgen voor de patiënt en de juridische consequenties. De scriptie beoogt hiermee artsen en juristen in staat te stellen maatregelen die met een beroep op de noodzaak tot doelmatigheid worden voorgesteld, op de juiste merites te beoordelen en gezondheidseconomen en beleidsmakers inzicht te verschaffen in de juridische mogelijkheden en beperkingen van dergelijke maatregelen.  Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 12 mei 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.