Dienaar des Woords in dienst der gemeente?

Lees hier de scriptie ‘Dienaar des Woords in dienst der gemeente? Een onderzoek naar de mogelijke toepassing van het arbeidsovereenkomstenrecht in de rechtsverhouding tussen kerk en predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland' van Vera Jansen (masterscriptie Privaatrecht en Arbeidsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, begeleiders: prof. W.H.A.C.M. Bouwens en prof. T.J. van der Ploeg, beoordeling: 8,5).

Is het mogelijk om het arbeidsovereenkomstenrecht toe te passen in de rechtsverhouding tussen kerkgenootschappen en predikanten? Deze vraag staat centraal in deze masterscriptie. Het spanningsveld tussen het civiele arbeidsrecht en het kerkrecht wordt met deze onderzoeksvraag blootgelegd. Daartoe heeft schrijfster van deze scriptie onderzocht in hoeverre, en op welke wijze, het arbeidsrecht naast de kerkelijke rechtsverhoudingen zou kunnen functioneren.

Een kerkgenootschap heeft op basis van artikel 2:2 BW de vrijheid om zich volgens een eigen statuut of kerkorde te organiseren. De meeste kerkgenootschappen hebben gekozen om het arbeidsrecht in deze rechtsverhouding uit te sluiten en een alternatieve beschermde rechtspositieregeling ‘sui generis’ toe te passen. Kerken accepteren namelijk niet het arbeidsrechtelijk vereiste ondergeschiktheidcriterium, aangezien predikanten in hun visie geestelijk onafhankelijk van de kerk dienen te zijn.

Echter, uit de rechtspraak blijkt dat het ondergeschiktheidcriterium materieel aan belang heeft ingeboet ten gunste van het formele gezag. Dit betekent een verschuiving van werkinhoud naar werkdiscipline. De professionele autonomie wordt daarbij gewaarborgd, terwijl de werknemer toch in dienstverband werkzaam is.

De belangrijkste conclusie is dat het wenselijk en mogelijk is binnen kerken het arbeidsrecht toe te passen, vanuit de gedachte van rechtsbescherming en rechtsuniformiteit. In de praktijk is namelijk in de ‘zakelijke verhoudingen’ met predikanten geen verschil met ‘gewone’ werknemers. De wil van kerken hiertoe is echter een voorwaarde. De toepassing kan vorm krijgen in een samenloopconstructie, naast de bestaande kerkelijke verhouding.

De invulling van deze dubbele rechtsverhouding is toegespitst op de Protestantse Kerken in Nederland.


Bron afbeelding: Toonk.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 augustus 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.