De meerwaarde van ‘feitelijk leidinggeven’

Lees hier de scriptie: De ongrijpbare(n) gegrepen. Beschouwing over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon achter de rechtspersoon.  Een interne rechtsvergelijking tussen feitelijk leidinggeven in de zin van art. 51 Sr en de deelnemingsregeling uit art. 47 Sr van Veronique Jorna (masterscriptie Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen, beoordeling: 8, begeleider: mr. dr. E. Gritter).

De aansprakelijkheidsgrond feitelijk leidinggeven (art. 51 lid 2 Sr) en de klassieke deelnemingregeling (art. 47 Sr) zien beiden op situaties waarin een natuurlijke persoon in fysieke zin geen uitvoeringshandelingen aan een strafbaar feit heeft verricht maar, onder omstandigheden, aansprakelijk kan worden gesteld voor een strafbaar feit dat de rechtspersoon heeft begaan. Dit leidde tot de onderzoeksvraag: ‘Heeft feitelijk leidinggeven meerwaarde ten opzichte van de klassieke deelnemingsfiguren medeplegen, doen plegen en uitlokking gelet op de huidige uitleg van de voornoemde klassieke deelnemingsfiguren?’
Uit de vergelijking tussen deelneming en feitelijk leidinggeven blijkt ondermeer dat feitelijk leidinggeven een lagere opzet-eis kent ten aanzien van het grondfeit dan de klassieke deelnemingvormen. Voorts is de wijze waarop ‘feitelijk leiding’ kan worden gegeven, minder specifiek uiteen gezet dan de wijze waarop er kan worden ‘deelgenomen’ aan strafbare feiten. Daarbij ziet feitelijk leidinggeven ook op de situatie van ‘niet ingrijpen, terwijl ingrijpen gevergd wordt’. Terwijl bij medeplegen de bijdrage aan het strafbare feit centraal staat. Hieruit kan worden geconcludeerd dat feitelijk leidinggeven en medeplegen complementerend zijn aan elkaar. Een analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur laat zien dat feitelijk leidinggeven in de huidige rechtspraktijk beschikt over een ruim strafrechtelijk bereik en toont aan dat feitelijk leidinggeven een zelfstandige positie heeft naast de klassieke deelnemingsvormen ondanks de diverse raakvlakken tussen deze vormen van aansprakelijkheid. 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 11 juni 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.