De hardshipclausule


Lees hier de scriptie De betekenis van hardshipclausules voor art. 6:258 BW
Een onderzoek naar hardship-clausules en de verhouding tot art. 6:258 BW indien dergelijke clausules worden opgenomen in een contract waar Nederlands recht op van toepassing is van Eva Milou Moison (masterscriptie Privaatrecht - Universiteit Utrecht, begeleider mr. dr. S.A. Kruisinga en beoordeling: 9).


In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de betekenis van hardshipclausules en de verhouding tot artikel 6:258 BW. De hardshipclausule is afkomstig uit de Anglo-Amerikaanse rechtstraditie en beoogt een voorziening te treffen voor het geval het contractueel evenwicht is verstoord wegens een verandering van omstandigheden. Partijen nemen een dergelijke clausule vaak op omdat onder het Engelse recht – zo blijkt uit het onderzoek – een beroep op het leerstuk frustration slechts zelden slaagt en bovendien tot gevolg heeft dat de hele overeenkomst wordt ontbonden. In Nederland kunnen partijen echter in het geval van onvoorziene omstandigheden een beroep doen op artikel 6:258 BW, al wordt dit door de rechter met de nodige terughoudendheid toegepast. Over de betekenis van hardshipclausules onder Nederlands recht bestaat veel onduidelijkheid. In deze scriptie worden de verschillende elementen van een hardshipclausule uiteen gezet en wordt onderzocht in hoeverre de speelruimte van artikel 6:258 BW door deze clausules wordt beperkt. Dit is grotendeels een kwestie van contractsuitleg. Hoewel het opnemen van een hardshipclausule in een contract niet onwenselijk is, is het van belang dat partijen goed nadenken over de formulering van een dergelijke (verdisconterings)clausule. Een niet correcte formulering kan namelijk tot gevolg hebben dat niet alleen artikel 6:258 BW buiten spel wordt gezet, maar ook dat de hardshipclausule geen oplossing biedt in het geval onvoorziene omstandigheden intreden.  


Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 11 december 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.