De Catch-22 van de intrekking van de wet raadgevend referendum

Op 21 december 2017 diende de regering het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum in en één ding wil het kabinet absoluut niet: een referendum over deze intrekkingswet. Om er zeker van te zijn dat dat niet gaat gebeuren, is er een soort dubbel slot op de deur van het voorstel van de intrekkingswet Wrr gezet, de artikelen V en VI. Deze bijzondere bezweringsformules strijden echter met de Grondwet, de Bekendmakingswet, de Aanwijzingen voor de regelgeving, regels van behoorlijk wetgeven, het rechtszekerheidsbeginsel, elementaire logica en – ook nog eens – met de Wrr zelf. Dat de voorlichting van de Raad van State van 20 februari jl. deze juridische complicaties van het intrekkingswetsvoorstel onder de mat probeert te schuiven, doet daar niets aan af.

Afbeelding


 In NJB Vlog spreekt Wim Voermans met NJB over zijn artikel. 


Hier kunt u het hele artikel 'De Catch-22 van de intrekking van de wet raadgevend referendum' van Wim Voermans lezen (verschenen in NJB 2018/544, afl. 11). 

Naam auteur: Wim Voermans
Geschreven op: 15 maart 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Het begint een trend te worden dat Leidse hoogleraren zich niet meer als waardige deskundigen gedragen, maar als sterk geprofileerde activisten.
Voermans maakt (opzettelijk?) de vergissing de intrekking van de WRR als een bestuursbeslissing te zien (bijv. door te spreken van "behoorlijk bestuur"), maar in werkelijkheid is hier de wetgever aan het werk, en die heeft veel meer bevoegdheden, bijv. om met een latere wet een eerdere wet te doorkruisen. In een echte rechtsstaat zou een constitutioneel hof het laatste woord hebben, hier laat het Kabinet zich slechts vrijblijvend adviseren door de Raad van State.

het kan niet anders of Voermans redeneert met in zijn achterhoofd een bepaalde (door hem) gewenste uitkomst, namelijk dat dat Referendum blijft bestaan. Zeggenschap van de burger wordt heilig verklaard! Net alsof we verder geen democratie hebben.

Het Kabinet heeft een andere "gewenste uitkomst" voor ogen, waarbij een belangrijke rol zal spelen dat de tot dusver hier gehouden referenda ALLEMAAL mislukt zijn, in die zin dat de kiezers niet begrepen waar ze op stemden, mede doordat destructieve populisten hen opzettelijk op het verkeerde been zetten.

Waar ging het referendum over de Europese "Grondwet" over? In essentie over de vraag of het EU verdrag gemoderniseerd moest worden nadat in 2004 tal van nieuwe landen EU lid waren geworden, waardoor niet meer te vaak de mogelijkheid tot een veto moet worden gegeven, want met 27 lidstaten is er altijd wel één tegen, en zou het bestuur verlammen.

Bij het Oekraïne-verdrag werd de suggestie opgestookt dat dat land al bijna EU lid zou worden met dat verdrag. Dat we Oekraïne wilden helpen werd helemaal verdraaid.

Voor het aanstaande referendum over de WIV heb ik meer sympathie, maar ik stel wel vast dat de onderhavige materie heel ingewikkeld is zodat het heel moeilijk is om te zeggen wat verstandig is. Bovendien kan de kiezer alleen maar "ja" of "nee" kiezen.

Ollongren stelde terecht vast dat men niet begrijpt (of wil begrijpen) dat het Nederlandse referendum *raadgevend* is, getuige de volkswoede als het kabinet "weer eens een besluit van de referendumkiezer naast zich neerlegt". In feite is een raadgevend referendum primair een verzoek om het allemaal nog eens beter uit te leggen. En dát zou heel nuttig zijn bij de "sleepwet".

Geen politicus durft te zeggen dat de kiezer te *dom* is voor referenda, maar ik durf het wel te zeggen, al was het maar als ik aan mijzelf denk. Als gepromoveerd jurist ben ik waarachtig redelijk opgeleid, maar juist daarom constateer ik dat het steevast om ingewikkelde voorstellen gaat. Verder begrijpt niet één politicus (behalve Wilders misschien) dat veel mensen niet zo van politiek houden. betalen we niet bakken belastinggeld aan Parlementariërs die namens ons de wetgever controleren?
Kortom de problematiek is te ingewikkeld en de kiezer te weinig gemotiveerd.

Behalve dan als relschoppers zich op de problematiek storten, een kruising tussen demagogen en vandalen.Chaos helpt om macht te krijgen. Het Oekraïne-referendum was vooral het resultaat van een monsterverbond tussen Het Telegraafconcern en (de ambities van) de vreselijke Baudet.

Laten we wel wezen, bijna(?) nergens is het makkelijker dan in Nederland om een politieke partij op te richten. Er wordt tegenwoordig veel gezeurd over een "partijkartel", maar ik constareer eerder het tegendeel: een zo open "markt" dat dit tot chaos leidt.

Als politici zo graag de burger meer bij de politiek wil betrekken, laten ze dan allereerst zorgen dat de burger beter geïnformeerd is. Door "marktwerking in de media" wordt de burger overspoeld door nep-nieuws. Nee, dat kun je niet verbieden, maar een overheid mag, ha moet wel zorgen dat burgers voldoende zijn geïnformeerd om relevante keuzes te maken.

Als dat niet het geval is staat de democratie pas echt op haar grondvesten te schudden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.