De afbakening tussen de insolventieverordening en de EEX-verordening met betrekking tot herstructureringsprocedures

Lees hier de scriptie 'De afbakening tussen de Insolventieverordening en de EEX-Verordening met betrekking tot herstructureringsprocedures, met name de Scheme of Arrangement, de Schutzschirmverfahren en het gerechtelijk minnelijk akkoord' van Anne-Marie van Dijk (masterscriptie Burgerlijk Recht,Universiteit Nijmegen, begeleiding:mevr. mr. S. van Dongen, beoordeling: 8).

Van verschillende onderwerpen is het onduidelijk of zij binnen het toepassingsbereik van de Insolentieverordening of de EEX-Verordening kunnen worden geplaatst. Dit geldt ook voor herstructureringsprocedures. In deze scriptie is onderzocht onder welke verordening het Engelse, het Duitse en het Belgische zusje van het toekomstige nog niet ingevoerde Nederlandse dwangakkoord geplaatst kunnen worden. Tevens is onderzocht onder welke verordening deze procedures na wijziging van de beide verordeningen vallen en of deze uitkomst wenselijk is. Per herstructureringsprocedure wordt in deze scriptie steeds de vraag gesteld of een Nederlandse vennootschap hiervan  gebruik zou kunnen maken en of deze herstructureringsprocedure in Nederland erkend kan worden.

De Engelse Scheme of Arrangement valt niet binnen het toepassingsbereik van de Insolventieverordening. De Scheme of Arrangement valt immers niet onder de uitzondering van artikel 1 lid 2 sub b EEX, zodat deze procedure binnen het toepassingsbereik van de EEX-Verordening valt. Een Nederlandse vennootschap kan gebruik maken van deze procedure, indien alle partijen een (stilzwijgende) forumkeuze voor de Engelse rechter hebben gemaakt op grond van de artikelen 23 of 24 EEX.1 De Engelse rechter is tevens bevoegd op grond van artikel 6 lid 1 EEX, indien ten minste één verweerder zich in Engeland bevindt. Voor verweerders buiten de Europese Unie geldt artikel 4 EEX dat verwijst naar het commune IPR. De Engelse rechter acht zich voor alle verweerders bevoegd.  De opsplitsing van de vorderingen binnen de Scheme of Arrangement door deze vorderingen enerzijds onder de EEX-Verordening en anderzijds onder het commune IPR te plaatsen is niet fraai.

De bevoegdheid van de Belgische rechter voor een Nederlandse vennootschap die het gerechtelijk minnelijk akkoord wil gebruiken, is gebaseerd op dezelfde gronden als de bevoegdheid voor de Engelse rechter bij de Scheme of Arrangement. Voor verweerders buiten de Europese Unie kan de Belgische rechter zich op grond van artikel 9 van de Belgische WIPR bevoegd verklaren.2

De Scheme of Arrangement kan op grond van artikel 32 EEX als beslissing worden erkend. De Engelse rechter beslist immers in een Scheme of Arrangement op eigen gezag geschilpunten tussen de partijen. Het gerechtelijk minnelijk akkoord kan op grond van artikel 58 EEX als schikking worden erkend. De inhoud is immers gebaseerd op de wil van alle partijen. De rechter heeft alleen een controlefunctie.

De Schutzschirmverfahren valt niet binnen het toepassingsbereik van de Insolventieverordening en de EEX-Verordening. Wel kunnen bepaalde rechtelijke beslissingen rondom de Schutzschirmverfahren bij uitzondering onder artikel 25 lid 1 derde alinea InsVo3 erkend worden. In andere gevallen is het commune recht van toepassing , met onder andere het Vleeschmeesters-arrest en de Yukos-arresten. De Schutzschirmverfahren kan in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde, indien deze procedure niet openbaar wordt gemaakt.

Na wijziging van de beide verordeningen is het plan om alle herstructureringsprocedures onder het nieuwe en bredere toepassingsbereik van de Insolventieverordening te plaatsen. Voor de Schutzschirmverfahren, het gerechtelijk minnelijk akkoord en het geplande Nederlandse dwangakkoord is dit wenselijk. Deze procedures zijn ontworpen als herstructureringsprocedures met de Insolventieverordening in het achterhoofd. Voor de Scheme of Arrangement is dit niet wenselijk. Deze procedure is geen echte herstructureringsprocedure en kan voor veel andere doeleinden gebruikt worden. De plaatsing van de Scheme of Arrangement onder de EEX-Verordening brengt meer rechtszekerheid met zich mee.


Bron afbeelding: De Ruimtemaker

1. EEX-Verordening
2. Wet Internationaal Privaatrecht
3. Insolventieverordening
ipr

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 6 maart 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.