Beloningsbeleid

Lees hier de scriptie ‘Corporate Governance ten aanzien van de hoogte en samenstelling van het beloningsbeleid vergeleken bij beursgenoteerde ondernemingen en (niet-beursgenoteerde) financiële ondernemingen in Nederland' van Guido Cramer (masterscriptie Masterscriptie Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, begeleider: mr. dr. Cees de Groot, beoordeling: 8).

De scriptie vergelijkt regels betreffende het beloningsbeleid die te vinden zijn in de Nederlandse Corporate Governance Code, de Code banken en de Code verzekeraars, de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 alsmede het bonusverbod bij staatsgesteunde financiële ondernemingen en de recente CRD IV en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.

De scriptie behandelt de probleemstelling of beloningsregels in de CB, CV RBB en Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen steeds strenger zijn, waarbij wordt uitgegaan van de NCGC als basis. Daarvoor wordt een onderlinge vergelijking gemaakt wat betreft de hoogte van de beloning van dagelijks beleidsbepalers, de verhouding tussen vaste en variabele beloning, de aanpassing van de hoogte van de variabele beloning en ontslagvergoeding.

De naleving van die regels in de praktijk wordt besproken waaruit blijkt dat in de praktijk strenge regels lang niet altijd worden nageleefd.

De scriptie sluit af met een eindconclusie waarin wordt geconcludeerd dat de probleemstelling van steeds strengere regels niet opgaat. Daarbij wordt opgemerkt dat regels soms vaag zijn geformuleerd en worden aanbevelingen aan de wetgever gedaan.


Bron afbeelding: Amerikaanse bonuscultuur nog steeds springlevend, 02-09-2009, zaplog.nl)

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 9 januari 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Bonussen liggen politiek zo gevoelig dat dit de realiteitszin schaadt.
Er zijn bonussen die het karakter hebben van een extra beloning, een soort "prijs" die slechts bij uitzondering wordt toegekend.
Veel bonussen hebben echter het karakter van een prestatiebeloning. Afschaffen van deze bonussen zou voor de meesten een ingrijpende salarisverlaging betekenen. Dus gaat zo'n afschaffing doorgaans gepaard met een verhoging van het basissalaris. Het effect is uiteindelijk dat nu ook zij die niet presteren de "beloning" krijgen die vroeger alleen medewerkers kregen die WEL presteren.

Een andere vraag is of prestatiebeloningen wel goed zijn. Het klinkt heel rechtvaardig: wie meer waard is voor zijn werkgever krijgt meer geld.

Mijn ervaring bij een bedrijf met een uitgebreid systeem van prestatiebeloning maakt mij sceptisch. Misschien kun je een arbeider nog stukloon geven, maar in hogere functies is de prestatie meestal moeilijker te meten. Bovendien ontbreekt daar vaak een duidelijk verband tussen inspanning en prestatie. Dat maakt dat account managers in de rij staan om voor goede klanten te mogen werken, en slechte klanten mijden als de pest. Terwijl juist daar commercieel talent harder nodig is.
Om zulke onrechtvaardigheden te voorkomen had dit bedrijf een systeem van targets. Wie een moeilijke klant trof kreeg een laag target, en omgekeerd. De prestatie is dan het verhoudingsgetal tussen doelstelling (target) en resultaat. Maar je hoef geen wiskunde te hebben gestudeerd om te weten dat een breuk niet allen groter wordt als de teller groter wordt, maar ook als de noemer kleiner wordt. Dus waren de "handige jongens" veel tijd kwijt om hun targets naar beneden te managen. Als er dan toch een vette order viel in een beweerdelijk hopeloos "terriroty" dan gaf dat scheve ogen, want de afdeling als geheel had meestal een van boven opgelegde target dus als de target van een individuele account manager verlaagd werd moest die van andere worden verhoogd.

Perverse prikkels gaf ook het feit dat het doel was om "100%" te worden. Wie 99% werd had zijn doel niet gehaald, en moest voor zijn carrière vrezen. Voor hoger management was dit een prachtig systeem, want het maakte het bedrijf zeer controleerbaar.

Vaak wordt de bewering gehoord dat doelstellingen meetbaar moeten zijn, om mensen daarop te kunnen afrekenen. Generaties managers zijn opgeleid met deze gedachte. Maar werkt desastreus op een bedrijf, want het vervangt verstandig nadenken door punten tellen. De bonnenquota destijds bij de politiek zijn een schrijnend voorbeeld. En die tonen ook aan dat zulke systemen formeel wel kunnen worden afgeschaft, maar nog lang in de hoofden van de mensen blijven hangen.

Bij voornoemd bedrijf was het doelstellingenbeleid zo ingewikkeld dat sommigen verzuchtten dat ze een vast inkomen hadden met variabele doelstellingen - in plaats van omgekeerd.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.