Bedreigingen voor de rechterlijke onafhankelijkheid

Op 5 februari heeft Kees Sterk, voorzitter van de Europese Raden voor de rechtspraak, op het Asser Instituut in Den Haag een speech gehouden over bedreigingen voor de rechterlijke onafhankelijkheid. Dit ter ere van de publicatie van de eerste editie van het European Yearbook of Constitutional Law. 

Kees Sterk was gevraagd wat te vertellen over de ervaringen die hij op dit gebied heeft opgedaan tijdens de afgelopen zes jaar in het Europees netwerk voor raden voor de rechtspraak (ENCJ); de laatste twee jaar als president.

Voor geïnteresseerden is de hele speech (in het Engels) hier opgenomen.

Naam auteur: Kees Sterk
Geschreven op: 14 februari 2020

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Geert van Beek schreef op :
Naar mijn mening gaat Kees Sterk in zijn speech, waarin hij o.a.de Urgenda-zaak bespreekt, ten onrechte niet in op het 'grenzeloze' karakter van artikel 2 van het EVRM, het 'recht op leven'. Artikel 2 is een typisch 'sociaal grondrecht' en verwijst naar het recht op werk, op inkomen, op onderwijs, op huisvesting, op een schoon milieu, op gezondheid, etc. etc. Uit een dergelijk grondrecht vloeien 'positieve verplichtingen' voort voor de staat: Politici en rechters moeten als een soort pappa's en mamma's zorgen voor de burgers, die zich dan zo fijn 'kind kunnen voelen'. Rozengeur en Maneschijn. Zou Kees Sterk echter serieus op dit punt ingaan, dan zou hij tenslotte moeten uitkomen op het beruchte en zeer a-sociale principe dat Woodrow Wilson in 1918 formuleerde; het 'zelfbeschikkingsrecht der volkeren'. Waarom noem ik dat berucht en a-sociaal? Omdat collectief zelfbeschikkingsrecht.... individueel zelfbeschikkingsrecht uitsluit! Als IK over mijn lichaam moet kunnen beschikken mag mijn linkerbeen of mijn rechteroog niet over zichzelf kunnen beschikken, anders wordt het een zooitje. Anders gezegd; Woodrow Wilson definieert geen rechtsorde waarin mensen kunnen samenleven, maar niets anders dan een machine. En dát is de reden dat zoveel mensen in het huidige Europa het supranationale monster EU niet meer vertrouwen. De 'onafhankelijke rechter' van Kees Sterk houdt een monsterlijke machine in stand waar verkleuterde burgers als aapjes voor moeten dansen. Logisch dat die 'onafhankelijke rechter' bedreigd wordt. Wat nodig is is vervanging van dat megalomane en Orwelliaanse 'recht op leven' door 'het recht op INDIVIDUELE zelfbeschikking. Dát is het fundament van een echte rechtsstaat / -statenunie. Kees Sterk zet met zijn 'Trust and Confidence' - masterplan zonder het te beseffen aan tot een allesvernietigende, totale Europese burgeroorlog.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.