Jan Crijns

Jan Crijns is als hoogleraar straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en als research fellow aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. In 2010 verdedigde hij zijn proefschrift ‘De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht’, waarin hij de vraag beantwoordt of en in hoeverre afspraken tussen het Openbaar Ministerie en verdachten – onder meer in het kader van de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken – als overeenkomst kunnen worden beschouwd en wat dit vervolgens betekent voor het daarop van toepassing zijnde normatief kader. Ook nadien heeft hij veelvuldig gepubliceerd over buitengerechtelijke afdoening in strafzaken, onder meer in relatie tot de bestuurlijke boete. Daarnaast verricht hij (rechtsvergelijkend) onderzoek naar toezeggingen aan getuigen in strafzaken, de praktijk van de voorlopige hechtenis en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Binnen de verschillende Leidse masterafstudeerrichtingen verzorgt hij een integratievak waarin de thematiek van rechtshandhaving vanuit domeinoverstijgend perspectief wordt bestudeerd.

Artikelen van Jan Crijns

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.