Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. Tijdens deze cursus, georganiseerd door de Bijzonder Strafrecht Academi, zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advo-caten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk.