In een wereld waar klimaatverandering niet langer een verre dreiging is, maar een onmiskenbare realiteit, rijst de vraag: wie draagt de verantwoordelijkheid voor de schade die het veroorzaakt? Deze brandende kwestie staat centraal tijdens dit evenement georganiseerd door SPUI25, waar de complexe dynamiek van aansprakelijkheid en compensatie voor klimaatschade onder de loep wordt genomen.

Naarmate de planeet opwarmt, neemt ook het aantal rechtszaken toe waarin overheden en bedrijven ter verantwoording worden geroepen voor hun rol in het veroorzaken van de klimaatcrisis. Het panel verkent recente ontwikkelingen in dit rechtsgebied en bespreekt de juridische en maatschappelijke gevolgen. Daarbij wordt niet alleen door een juridische bril gekeken. De revolutionaire vooruitgang in de attributiewetenschap kan een gamechanger zijn in hoe we klimaatverandering toeschrijven aan specifieke actoren. Deze wetenschappelijke doorbraken kunnen een verschuiving teweegbrengen in de manier waarop we denken over aansprakelijkheid en compensatie. Ook wordt gekeken naar alternatieve benaderingen voor het aanpakken van de vraag wie de kosten van klimaatschade draagt. Van samenwerkingen en beleidsmaatregelen tot innovatieve juridische regelingen – de mogelijkheden zijn legio.

Sprekers: Jacobine van den Brink is hoogleraar bestuursrecht en voorzitter van de afdeling Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Margaretha Wewerinke-Singh is universitair hoofddocent duurzaamheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.