Het eerste deel van dit webinar, georganiseerd door de werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) van de stichting Migratierecht, staat in het teken van het economisch migratierecht. De impact van de coronamaatregelen op economische migranten wordt onder de loep genomen en hun verblijfsrechterlijke positie wordt belicht. Daarna wordt ingegaan op de intra-EU dienstverlening en worden naast de voor- en nadelen ervan, de verantwoordelijkheden van werkgevers onder de nieuwe WagwEU, de handhaving, én de positie van de dienstverrichtende werknemer in Nederland besproken.
In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de Europese migratierechtelijke actualiteit en de gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in verband met de coronacrisis.