In dit tweedelige webinar, georganiseerd door de Stichting Migratierecht Nederland, bespreken de docenten de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring. Aan bod komen onder meer de grondslagen van bewaring voor legaal en illegaal verblijvende vreemdelingen, asielzoekers en Dublinclaimanten, en het traject voorafgaand aan de bewaring. Ook hoort u alles over het procesrecht dat sterk in ontwikkeling is vanwege de vrij recente vaststelling dat de bewaringsrechter verplicht is om ambtshalve te toetsen. Verder wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan de grensprocedure en aan het terugkeerbesluit en inreisverbod. Daarbij worden in ieder geval alle relevante uitspraken van de Afdeling en het Hof van Justitie van het afgelopen jaar besproken, samen met enkele interessante uitspraken van de rechtbanken.

Met dit webinar voldoet u aan de voorwaarden voor bewaring van de RvR.