Tijdens dit interactief congres, georganiseerd door het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law met ondersteuning van de Stichting Schilthuisfonds, zullen Nederlandse en Belgische experts en professionals actief in de watersector de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen met betrekking tot water in de komende decennia bespreken. De uitdagingen en opportuniteiten gelinkt aan water in al haar facetten (zoals kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, recht op en toegang tot water) zijn ongekend en verdienen onze aandacht.

Op het congres worden het Nederlands en Vlaams waterrecht en -beleid scherp naast elkaar gezet met de bedoeling wederzijdse lessen te trekken voor beleid en de praktijk.
Hierbij worden de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, de waterwetgeving (waaronder waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, zoetwatervoorziening en adaptatie) en de financiering van het waterbeheer in Nederland en Vlaanderen belicht. De experts zullen ook ingaan op concrete instrumenten, zoals de Vlaamse en Nederlandse Watertoets, de Vlaamse verplichting om bij het bouwen en verbouwen van woningen een bepaalde hoeveelheid regenwater te kunnen verwerken, het Nederlandse beleid van ‘water en bodem sturend’ en het Vlaamse equivalent. Het al dan niet behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water wordt hierbij ook tegen het licht gehouden.