VMR Leergang Afval

Tijdens deze door de Vereniging voor Milieurecht georganiseerde middag gaan vier sprekers in op het afvalstoffenrecht. De bijeenkomst heeft tot doel om de deelnemers te infomeren over de actualiteiten in het huidige afvalstoffenrecht (wetgeving en jurisprudentie).

Naast de behandeling van het wetgevingskader en het beleid, komen concrete vragen aan bod die spelen bij vergunningverlening en handhaving.

John Tieman en Sascha Grievink (HBJZ, Ministerie van IenW) gaan in op het huidige wetgevingskader op EU en nationaal niveau en huidige ontwikkelingen in de jurisprudentie. Ook behandelen zij het afvalstoffenbeleid uit LAP3 en bieden zij een doorkijk naar circulaire economie en de nieuwe kaderrichtlijn afval.

Edward Brans (advocaat) en een spreker van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant spreken over over de toepassing van het beleid in vergunningverlening bij inrichtingen en de handhaving. Zo komt onder meer aan de orde op welke wijze de vergunningverlening plaatsvindt bij ontwikkelingen die voortvloeien uit circulaire economie. Speciaal aandachtpunt bij handhaving is de bewijslast.

Datum:

11 april 2019 vanaf 14:00 tot 17:00

Locatie:

Beatrixgebouw, Jaarbeurs
Utrecht

Kosten:

Aanmelden

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.