Hoe kan de relatie tussen burger en overheid verbeterd worden? Deze relatie staat flink onder druk door zaken zoals de toeslagenaffaire, de stikstofproblematiek, de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen en de waterschade in Limburg. De samenleving is in beweging en de politiek is bezig met verschillen in plaats van verbinding en zoeken naar gezamenlijke belangen. Wat moet er gebeuren om te bouwen aan het vertrouwen in de overheid? En ook het vertrouwen van de overheid in haar burgers?

Op donderdag 18 april organiseert de Vereniging Mediators Overheid het Jaarcongres ‘Bouwen aan vertrouwen’ en wordt onder leiding van dagvoorzitter mr. Leonie van der Grinten ingegaan op deze en andere vragen. Tijdens het plenaire programma gaat Bert Marseille (hoogleraar Bestuurskunde RUG) in op Juridische kaders van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb). In het voorontwerp van de Wet versterking waarborgfunctie Awb wordt geprobeerd de inrichting van de bezwaarprocedure iets meer te sturen. Is dat een goed idee en kan het bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van de burger in de overheid? Aik Kramer (voorzitter VMO en Mediator, beleidsmiddeling) en Frans Spekreijse (burgemeester Lochem en vm. voorzitter VMO) gaan in op Lessons learned: do’s en don’ts mediation bij de overheid.

Marianne Van den Anker, Ombudsman Rotterdam gaat in op wat er nodig in om een betrouwbare en vertrouwende overheid te zijn. Bas van Ommeren van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) zet het belang van psychologische veiligheid centraal. René ten Bos, vm. Denker des Vaderlands houdt de spreekwoordelijke spiegel voor en gaat in op wat mensbeeld en vertrouwen met elkaar te maken hebben.