Stichting Migratierecht Nederland ontwikkelt in samenwerking met Boom Juridisch Opleidingen een serie videocursussen.

- In de cursus ‘Het Handvest van de Europese Unie 2021’ bespreekt Aniel Pahladsingh welke mogelijkheden het EU Handvest biedt in het asielrecht en het reguliere migratierecht. Allereerst wordt stilgestaan bij de achtergrond van de grondrechten binnen de Europese Unie. Daarbij komt zowel de inhoud van het EU Handvest aan bod als de reikwijdte (artikel 51 lid 1). Ook de verhouding tussen het EU Handvest en het EVRM wordt besproken. Tenslotte behandelt de docent de inhoudelijke bepalingen uit het Handvest die relevant zijn en een meerwaarde bieden voor de asiel- en reguliere migratierechtpraktijk. Daarbij staat hij stil bij relevante rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de nationale rechter over het Handvest.

- Marq Wijngaarden belicht in de cursus ‘Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten 2021’ onderwerpen uit het migratierecht die relevant zijn voor advocaten in het strafrecht. Er wordt ingegaan op wat de meest voorkomende gevolgen van strafrechtelijke sancties voor vreemdelingen zijn en welke interessante (strafmaat)verweren daarop in de strafzaak kunnen worden gebaseerd.

- In de cursus ‘Vreemdelingenrecht voor arbeidsrechtadvocaten’ gaat Pieter Krop in op onderwerpen uit het migratierecht die relevant zijn voor advocaten in het arbeidsrecht. Waar moet je als arbeidsrechtadvocaat op letten als je te maken krijgt met werknemers van buiten de EU? Welke werknemers zijn vreemdelingen? Hoe komen ze aan een vergunning? Welke rechten en plichten hebben de werknemers en werkgevers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en na afloop van de arbeidsovereenkomst? Ook de (strenge) handhaving door de Inspectie SZW en de IND komen aan de orde. De stof wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, en er wordt ingegaan op de vier belangrijkste vragen die de werkgever gesteld moeten worden wanneer er buitenlandse werknemers in het spel zijn.