Op 5 juni vindt er een symposium plaats waarbij wetenschappers, beleidsmedewerkers en praktijkbeoefenaars vanuit verschillende disciplines samenkomen om de problemen van verslaving en middelengebruik in detentie aan de kaak te stellen. Het centrale doel van de bijeenkomst is nadenken over de wijze waarop het Nederlandse penitentiaire recht en detentiebeleid kan bijdragen aan het verminderen van problematiek bij middelengebruik en verslaving in detentie, met als gevolg een terugdringen van recidive en een verbetering van welzijn.

Binnen de wetenschap is er een gebrek aan empirische data over dit probleem. Tevens blijven praktijk­ervaringen en de toepassing van penitentiair beleid in de praktijk vaak ontoegankelijk voor wetenschappers, wat onderzoek naar verslavingsbeleid vermoeilijkt. Het doel van dit symposium is dan ook het delen van kennis vanuit de verschillende disciplines om zo interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, beleid en contact te bevorderen.