De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc. Boetebedragen worden steeds hoger waardoor de financiële impact daarvan voor bedrijven steeds groter wordt.

Tijdens deze verdiepingscursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema’s die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen de thema’s aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit hun bestuursrechtelijke en strafrecht praktijk. Ter voorbereiding op de cursus wordt vooraf een casus gedeeld die tijdens de bijeenkomst klassikaal wordt besproken.