Het schrijven van een goed leesbare beschikking is lastig en tijdrovend. Maar het is belangrijk dat uw beschikkingen leesbaar zijn zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de juridische inhoud. In de training Helder en overtuigend beschikkingen van drs. Mascha Furth krijgt u handvatten aangereikt om de begrijpelijkheid van uw beschikkingen te vergroten.

In de praktijk blijkt echter dat het schrijven van een goed leesbare beschikking lastig en tijdrovend is. Bovendien vrezen veel juristen dat aan de juridische betekenis afbreuk wordt gedaan door te simpel taalgebruik.

Tijdens de training van drs. Mascha Furth Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen krijgt u handvatten aangereikt om de begrijpelijkheid van uw beschikkingen te vergroten. U verbetert de leesbaarheid van uw beschikking, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de juridische inhoud. Daarbij worden tips gegeven om de argumentatie en wet- en regelgeving die aan de beschikking ten grondslag ligt, zo op de lezer over te brengen dat de gedachtegang duidelijk en goed te volgen is. Door meer inzichtelijk te maken waarom een beslissing is genomen, vergroot u de overtuigingskracht en daarmee de acceptatie van de beslissing.