Op donderdag 27 juni organiseert de Vereniging voor Burgerlijk Recht het jaarlijkse Property Law Lab. Het onderwerp van dit jaar is ‘Digitaal goederenrecht’. Lodewijk van Setten, directeur van DLT Solutions en Trilitech, leidt het onderwerp in met aandacht voor blockchain en tokenisation, aan de hand van enkele casus uit de internationale praktijk. Emil Verheul, universitair hoofddocent goederenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, bespreekt in hoeverre deze fenomenen in het geldende Nederlands recht zijn in te passen. Ten slotte gaat Matthias Haentjens, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, in op internationale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het Nederlands recht.