Symposium: Sancties in het consumentenrecht, effectief, proportioneel én afschrikwekkend?

Op vrijdag 6 september organiseert Charlotte Pavillon in het KIVI in Den Haag een symposium over sancties in het consumentenrecht. Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de vraag wat sancties evenredig, proportioneel en afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken. Hierbij wordt aangesloten op empirisch onderzoek dat is verricht met steun van de Gratama Stichting.

Sancties

Misleidende reclames, agressieve incassopraktijken, onredelijke garantieregelingen die het recht op vervanging op reparatie van de consument inperken: Bedrijven die zich schuldig maken aan deze oneerlijke handelspraktijken of contractsvoorwaarden hangen sancties boven het hoofd. Die sancties zijn ofwel bestuursrechtelijk ofwel privaatrechtelijk van aard. Welke sanctie wordt opgelegd, is afhankelijk van wie tegen de overtreding optreedt: de ACM (bestuursrecht) of de consument zelf, als individu of als collectief (privaatrecht). Van strafrechtelijke sancties is in het Nederlands consumentenrecht geen sprake.

Effectief, proportioneel en afschrikwekkend

De regels die bescherming bieden tegen oneerlijke praktijken en voorwaarden zijn van Europese afkomst. Hoewel het aan de lidstaten is om (nationale) sancties op oneerlijke praktijken en voorwaarden te ontwerpen, wordt vanuit de EU een drietal randvoorwaarden gesteld. Zo moeten sancties voldoende effectief zijn en een einde maken aan de overtreding. Daarnaast moeten sancties afschrikwekkend zijn en nieuwe overtredingen voorkomen. Tot slot moeten sancties evenredig zijn: zij mogen niet verdergaan dan nodig, gelet op hun effectieve en preventieve werking.

Tijdens dit symposium wordt stilgestaan bij de vraag wat sancties evenredig, proportioneel en afschrikwekkend maakt en belangrijker, hoe rechter en toezichthouder hier tegenaan kijken. Hierbij wordt aangesloten op empirisch onderzoek dat is verricht met steun van de Gratama Stichting.

Sprekers

De volgende sprekers zullen spreken. Let op: dit is nog onder voorbehoud.

  • prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon (RUG)

  • mr. J.M.L. van Duin (UvA)

  • mr. C. Keja (Rechtbank Amsterdam)

  • mr. L. Franssen (ACM)

  • mr. M.M. Sluijters - van der Stoel (ACM, Europese Commissie)

Datum:

6 september 2019 vanaf 12:00 tot 17:00

Locatie:

Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Prinsessegracht 23
2514 AP
Den Haag

Kosten:

gratis

Informatie en aanmelden:

Meer informatie
Aanmelden

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.