De Open Universiteit organiseert het symposium ‘Open publiekrecht’, voorafgaand aan de oratie van Coen Modderman. Onder leiding van dagvoorzitter mr. dr. Ellen Hardy, universitair docent Bestuursrecht, worden drie lezingen gegeven waarin belangrijke en actuele zaken rakend aan dit thema aan worden gekaart:

  1. ‘Openheid en dienstbaarheid van ambtenaar naar burger: het Handvest overheid-burger’ door Bert Marseille (RUG). Hij neemt de aanwezigen mee in het Handvest overheid-burger en in lijn daarmee in het belang van openheid en dienstbaarheid van ambtenaren naar burgers.
  2. ‘Digitalisering en decentrale overheden: black box-besluitvorming of openheid en democratische controle’door Laura de Vries (promovenda OU), over haar promotieonderzoek naar de opkomst van grootschalige inzet van digitale technologie in het decentraal bestuur en de impact daarvan op de controlerende rol van de gemeenteraad.
  3. ‘Ontwerpprincipes van het binnenlands bestuur’ door Geerten Boogaard (UL). Hij gaat in op de ontwerpprincipes van het binnenlands bestuur, met daarbij aandacht voor het belang van open kaart spelen over de aard van zulke ontwerpprincipes: is een principe ideologisch, normatief, feitelijk of anders van aard, en welke consequenties heeft dat? Aansluitend vindt om 16.00 uur de oratie plaats van Coen Modderman, hoogleraar Recht in de decentrale overheden.